Idén bakom staten Israel är en myt

 

Professor Shlomo Sands bok som behandlar ämnet myten om staten Israel, har legat på den israeliska bästsäljarlistan i hela 19 veckor. Den är på väg att översättas till en mängd andra språk. Sand grundar sitt påstående på omfattande historiska och arkeologiska bevis. Han hävdar bestämt att idén bakom staten Israels legitimitet är en myt som utformades för ca 100 år sedan. Inte nog med det, han menar också att fördrivningen av judarna år 70 e. Kr. aldrig skett. 

 

Dessutom argumenterar han mot att judar har någon historisk förbindelse till det heliga landet. Hans lösning av palestinakonflikten är att staten Israel bör avecklas. Tämligen oväntat så har hans verk inte än mött någon omfattande kritik i Israel.

 

Enligt Sand så betraktade sig judar som judar endast p.g.a. att de delade samma religion, inte för att de hade någon gemensam koppling till Israel. I slutet av 1800-talet utmanades denna idé genom uppfinnandet av tanken att judar är en etnisk grupp oberonde av religionstillhörighet. Den moderna zionistiska idén om att judar bör återvända till Israel är en helt främmande tanke i judendomen. Förut var Jerusalem en plats att längta till inte en plats man skulle bosätta sig i. Helt enkelt för att judendomen förbjuder invandring av judar innan Messias anländer.

 

Vidare menar han att judar aldrig blev utvisade från Israel. Detta grundar han på historiska bevis som pekar på att de flesta judar på den tiden var bönder som stannade kvar för att bruka sin jord.

Utan exil; hur kommer det sig att man kan finna så många judar runt om i världen?

Jo, svarar Sand, enligt romerska källor, så ökade missionerandet bland andra folkslag p.g.a den kristna konkurrensen. I synnerhet i Jemen och Nordafrika. Några århundranden senare konverterade ett helt folk nämligen khazarerna till judendomen, i vad som idag är södra Ryssland. Dessa är förfäder till ashkenazi judarna i Östeuropa.

 

Vad hände då med alla de judar som stannade kvar i Palestina?

Det lärs inte ut i israeliska skolor att de flesta av de zionistiska ledarna inklusive Ben Gurion trodde att palestiner härstammar från de ursprungliga judarna. De trodde nämligen att de kvarvarande judarna konverterade till islam. 

 

Källa: Jonnathan Cook/ http://www.informationclearinghouse.info/article21020.htm

 

/Zakaria

 

Annonser
Publicerat i Zakaria. 4 Comments »

’Blondin-bellande’ och orättvisor

                                                                                     

 

Vi muslimer har hakat på en ’blondin bella’ trend där vi fläker ut oss i media och berättar en massa obetydligheter bara för att bevisa att jo minnsan vi är också människor som vanliga svensons som shoppar odyl. Just nu används ramadan som täckmantel för att visa våra plantageägare att vi är ’normala’ och bör få sitta med vid matbordet. Vi muslimer tycker om att visa att vi är precis som vanliga svenskar fast med en extra moralisk fernissa á la islam. I vår iver att ’blondin-bella’ oss så glömmer vi en av de viktigaste budskapen i islam nämligen att idogt bekämpa orättvisor. Följande exempel illustrerar min poäng ganska väl. År 1099 utförde korsfararna en blodig massaker i Jerusalem medan muslimerna i kalifatets huvudstad hade det bekvämt och firade ramadan i lugna ro. Den högste lärde i Baghdad blev minst sagt chockad när han fick höra om massakern och muslimernas nonchalans. Han rakade av sig allt hår på huvudet, marscherade till den stora mosken, gick upp på minbaren och helt sonika bröt fastan innan solnedgången, mitt framför alla närvarande. Det blev naturligtvis ett ramaskri och han var på väg att bli arresterad när han skrek ut att ”ni blir upprörda över att en man bryter fastan men ni bryr er inte om att muslimer blir slaktade i det heliga landet.” Budskapet gick fram och kampen för att driva ut slaktarna satte igång tack vare denna mans civila olydnad. Låt oss förflytta oss ca 1000 år fram i tiden och se hur palestinierna har det i detta nu.

                      Över 80% av palestinierna uppger att de lider av depression och oro över den rådande situationen i landet. Det palestinska samhället är nästan helt beroende av utländskt bistånd för att överleva. Ingen fred är i sikte. Tvärtom expanderar bosättningarna ständigt. Palestinierna rör sig sakta men säkert mot avgrunden medan vi muslimer oroar oss över om vi skall bli accepterade i detta samhälle.[1] Jag propagerar naturligtvis inte mot att man bryter mot muslimska regler. Dock efterlyser jag ett mer balanserat bloggande där vi muslimer använder olika plattformar för att synliggöra mer akuta orättvisor som de i Palestina, snarare än att hela tiden oroa sig över hur vi blir bemötta när vi köper smink, eller att ständigt ondgöra oss över idioters fördomar och de dumma frågor som eventuellt är en konsekvens av detta. Vårt offentliga engagemang måste någonstans stå i relation till det faktiska lidandet. Jag tror att palestiniernas lidande är tusenfalt mer än vårat. Dock efterlyser jag inte tusenfalt mer fokus på detta lidande bara betydligt mer än vad som är gällande i dagens svenskmuslimska bloggosfär.

 

/Zakaria


[1] Nakhleh, K. 2008. Palestinians Under the Occupation. Counter Punch. http://www.counterpunch.com/nakhleh09242008.html

Publicerat i Zakaria. 28 Comments »

Kolonialismen lever

Tyvärr har jag inte möjlighet att skriva något längre inlägg idag. Jag skulle vilja diskutera det absurda i att hävda att islam är ett hot mot väst och att väst är så humanistiskt och demokratiskt. Givetvis vill jag inte dra alla västländer över en kam men ibland är tystnad ett tecken på ett ställningstagande. I morgonsofforna och i diverse dokumentärer får vi höra att islam är ett hot mot väst och mot demokratin. Jag vill emellertid uppmärksamma er på att inget muslimskt land upprätthåller kolonier (Jag talar inte om anspråk på territorium i den omedelbara närheten som exempelvis Marocko och Turkiet). Bla följande länder: Frankrike, Storbritannien, Spanien och givetvis USA har besittningar i bla Stilla havet, Sydamerika, Afrika och Karibien. Inte nog med det USA har militära baser i hela 130 länder runt om i världen samtidigt som det har ockupationsstyrkor i Irak och Afghanistan. Inte ens Hitler skulle kunna föreställa sig ett sådant världsherravälde ens i sin våtaste dröm. I detta sammanhang är följande citat som hävdas härröra från Jesus en bra beskrivning av dubbelmoralen:

 ”You notice the speck in your brother’s eye, but you don’t see the log in your own eye.   When you take the log out of your own eye you will be able to see to remove the speck from your brother’s eye. ”

 

Se ya I wouldn’t wanna be ya

 

/Zakaria

Publicerat i Zakaria. 5 Comments »

Tillåt mig att vara lite kritisk

Många bloggar handlar om bloggarens personliga upplevelser. Alltifrån vad som hände när en viss person rastade sin hund till ett samtal med en konvertit över en kopp kaffe. Givetvis kanske många tycker att detta är intressant. Vi muslimer verkar ha ett behov av att visa att vi också är människor genom att redogöra för en massa personliga obetydligheter. Jag anser att vi kan ta för givet att de flesta är medvetna om att vi är människor. Problemet idag är snarare hur media, historiker och den underliggande världssynen i väst konsekvent förstärker in-gruppens positiva kvaliteter samtidigt som ut-gruppens negativa kvaliteter förstärks. Geert Wilders film är ett utmärkt exempel på detta. Man skulle kunna vända på steken och göra en film om alla övergrepp begångna av väst samtidigt som bibeln eller någon annan text läses upp i bakgrunden. Dessa övergrepp är oändligt mycket blodigare än vad muslimer gjort sig skyldiga till genom historiens gång.

Hursomhelst om det verkligen föreligger ett problem där väst å ena sidan anser sig vara demokratiskt och därmed i viss meningen överlägset många muslimska länder samtidigt som diskriminering  samt övergrepp sker i bakgrunden, är det vårat jobb att blottlägga dessa bakomliggande processer med hjälp av fakta och inte naivt hålla på och berätta sagor, dikter och vem vi fikade med häromveckan.

Jag vill hävda att islam fyller en viktig funktion för den västerländska världssynen som en entitet mot vilken väst definierar sig själv. Som sagt är en central del i denna process att negativa egenskaper tillskrivs islam för att på så sätt avgränsa sig mot andra grupper och därmed förstärka gruppidentiteten. Genom fakta och en kritisk hållning kan man lära sig att blottlägga dessa mekanismer. Jag vill hävda att det är särskilt viktigt vad beträffar väst eftersom demokratiska värderingar används som debattinlägg för att påverka och kritisera andra stater samtidigt som det finns icke-demokratiska strömningar i den västerländska diskursen om islam och muslimer.
Integrationsbarometern från 2004 som är en enkätundersökning av svenskars syn på olika aspekter av integration är ett bra exempel på islamfobiska strömningar bland vanliga svenskar.  Hela 54-65%
instämmer ej till dessa påståenden: Anser du att värderingar inom islam är förenliga med grundläggande värderingar i svenska samhället, muslimer är som svenskar i allmänhet, vi bör underlätta utövandet av den muslimska religionen i Sverige.

Låt mig ta ett annat exempel. I lördags såg jag en filmatisering av Churchills liv i vilket han framställdes som en hjälte. Beskrivningen av Churchill i media och historieböcker är ett bra exempel på det selektiva tillvägagångssättet med vilket viktiga personer och händelser beskrivs i väst. Vad man inte får reda på är att Churchill på 20-talet förordade att man skulle använda giftgas mot upproriska kurder i Irak som var ockuperat av Storbritannien. En annan intressant sak är att han var väldigt kritisk mot Mahatma Gandhi som han ansåg borde bindas och läggas utanför Dehlis portar för att bli ihjältrampad av en elefant. Jag menar inte att inte alla grupper i olika utsträckning hänger sig åt att förstärka sin egen grupps positiva egenskaper samtidigt som andra gruppers negativa egenskaper förstärks. Problemet är att vi har demokratiska stater i väst som å ena sidan åberopar demokratiska värderingar för att stärka sin position samtidigt som en diskriminerande diskurs råder i media och bland vanligt folk. Vad tror ni är effekten av en ständig demonisering av islam och att 60% procent av svenskarna har en negativ syn på islam?
Effekten är inte att våra mänskliga rättigheter gynnas och att vi blir bedömda utifrån våra individuella meriter. Det finns många exempel på hur beskrivningen av världen på ett orättfärdigt sätt beskrivs utifrån ideologiska bevekelsegrunder och sedan förmedlas som en sann bild av verkligheten eller åtminstone som något som har utsatts för en kritisk granskning. Detta förstärks också av att många inte ifrågasätter nyheter från media eftersom de härleder sin legitimitet från de demokratiska värderingarna som världsstaterna vilar på. Vidare blandas objektiva nyheter som exempelvis om olyckor och dylikt med ideologiskt färgade nyhetsinslag, vilket gör det svårt att ständigt behöva
anstränga sig för att avgöra vad som är en ren beskrivning av verkligheten och vad är en beskrivning som vilar på ideologiska definitioner och antaganden. I många diktaturer så är människor
medvetna om att nyhetsreportagen ofta är vinklade och formar sina åsikter efter det. I väst finns det en fara med att positiva inslag i demokratin lånar legitimitet åt en islamofobisk diskurs som i sin tur
faktiskt undergräver folks grundläggande rättigheter endast p.g.a. av att de är muslimer.
Hur lätt är det att få jobb om man har slöja?

/Zakaria

Publicerat i Zakaria. 11 Comments »

Det sved i hjärtat när jag såg ”det svider i hjärtat”

Nu har jag äntligen sett ”dokumentären” ”det svider i hjärtat”. Fem personer som antingen propagerar för Jihad eller själva har deltagit i Jihad figurerade i ”dokumentären”. Utifrån reportaget om dessa fem personer drar Oscar Hedin slutsatsen att det är vanligt förekommande i Sverige att unga Muslimer känner att de vill offra livet för Islam. Det betyder att det går omkring en massa muslimer på våra gator och torg som på olika sätt vill kriga för Islam. Är det en rimlig slutsats? Naturligtvis inte. Inte nog med att det är absurt att dra dessa slutsatser utifrån fem personer, tre av dessa fem personer kommer från en väldigt trasslig bakgrund. Att dessa fem skulle vara representativa för muslimer i Sverige är som att hävda att ett gäng nazister eller pedofiler som är dumma nog att ställa upp i en dokumentär är representativa för svenskar. Jag vill hävda att dessa två grupper ifråga om proportionalitet är mer representativa för svenskar än dessa fem muslimer är representativa för svenska muslimer. Det var ju inte direkt så att han slumpvis haffade en vanlig muslim på gatan och det visade sig att han övervägde att spränga sig i luften i närmaste busskur. Nej, Oscar var tvungen att leta väldigt noga för att hitta dessa personer. Den som söker han finner. Det skulle inte vara speciellt svårt att hitta svenska killar som gillar vapen och krig som antingen har eller vill delta i en väpnad konflikt. Förlåt mig. Dessa killar vill ju bara ha lite äventyr. De är ju helt normala svenska killar som kommer att växa ifrån sin vapenfixering.

 

Låt oss tala lite statistik och jämföra det med Oscars s.k. representativa fem unga muslimer. År 2006 anmäldes 3 259 hatbrott. Vad beträffar sexbrott mot barn så rör det sig om ca 3000 anmälningar per år med en markant ökning de senaste åren. Här har vi lite underlag att dra slutsatser ifrån. Vilket är mest representativt dessa siffror eller Oscars fem unga muslimer? Så här kan vi hålla på fram och tillbaka. Vi kommer ingen vart. Det finns ruttna ägg i alla grupper. Så har det varit sedan tidernas begynnelse. Att år ut och år in förknippa en hel grupp människor med diverse falska stereotyper skiljer sig inte ett dugg från propagandan mot judarna i Europa i början av nittonhundratalet. Tänk om Goebbels fick idén att gör en dokumentär om judarnas ockeraktiviteter och lyckades lokalisera fem Judar som ägnade sig åt att suga ut Goyim och sedan visades denna dokumentär och folk på allvar i olika debattforum började mena att detta är representativt för alla judar. Vänta lite detta har ju redan hänt. Skillnaden är att Goebbels inte behövde odla skägg och springa runt och göra dokumentärer med riktiga judar i för att befästa antisemitismen. På den tiden räckte det med tal och diverse karikatyrer. Jag kan lätt hitta hundra judar som skulle passa in på en mängd gamla fördomar mot judar. Betyder det att alla judar är sådana eller att många judar är sådana. Naturligtvis inte. Även den dummaste människa har en inbyggd förmåga att inte utifrån några soliga dagar i januari dra slutsatsen att sommaren för all framtid har kommit.
/Zakaria

Publicerat i Zakaria. 8 Comments »

Sekularism vs ett religiöst samhälle

 

Egentligen skulle jag skriva om jämställdhet idag, men jag såg en intressant debatt mellan Ulf Ekman (livets ord) och Christer Sturmark (Humanisterna). Låt oss lämna galningen Ulf Ekman därhän och koncentrera oss på Christers argument för sekularismen och för förpassandet av religionen till den privata sfären.
Christer hävdar att religioner är fantasifoster och att de dels p.g.a. av det, dels p.g.a. av att de har inslag som kan skada människor, som exempelvis förbud mot abort, vissa kontroversiella sharia lagar så får man inte låta religiösa föreställningar styra våra samhällen.
Jag ämnar inte försvara religioner i allmänhet utan begränsa mig till islam. Först och främst vi muslimer anser inte att vår religion är ett fantasifoster. Istället anser vi att Gud och hans uppenbarade religion är det enda verkliga medans diverse ideèr och föreställningar kommer och går. Vad beträffar att Islam skulle vara en skadlig religion så är det helt enkelt en löjlig föreställning om man ser till att Islam förbjuder sådana saker som droger och alkohol och uppmanar till ett hälsosamt och moraliskt liv. Vidare låt oss ponera att sharia lagar skulle implementeras i ett land så är ju syftet med sharia lagarna inte att skada laglydiga människor utan att skydda dessa. Låt oss ändå hävda att ungefär ett hundratal människor i exempelvis Saudi Arabien faktiskt avrättas varje år och att detta är att skada dessa människor, så undrar jag hur många skulle dödas p.g.a. av utbredd brottslighet utan dessa lagar. Även om man kan hävda att sekulära stater har mindre brottslighet per capita än de få stater som har sharia lagar så är det i slutändan en fråga om tro för man kan aldrig veta om staterna är jämförbara och huruvida välmående demokratier skulle haft ännu mindre brottslighet med sharia lagar. Dessutom om man använder skadlighet som argument hur många tusentals människor dör inte av alkoholrelaterade sjukdomar varje år i Sverige. Christer som är sekularist skulle förmodligen inte vilja förbjuda alkohol men däremot kritiserar han religioner baserad på en vag idé om att religioner är skadliga.
Jag förmodar också att Christer är demokrat och då måste han acceptera att många muslimer faktiskt vill leva i ett muslimskt samhälle där religionen spelar en stor roll i det offentliga rummet. Jag hoppas han accepterar folkviljan annars gör han sig skyldig till samma synd som han beskyller vissa religiösa för nämligen att påtvinga andra människor sin egen tro.  När vi ändå är inne på frågan om att tvinga på andra människor sin religion så kan jag lugna de svenskar som i sin islamofobi  fruktar att vi muslimer försöker påtvinga det svenska samhället sharia lagar. Skulle vi göra detta skulle vi samtidigt bryta mot en mängd principer i sharia lagarna. Till exempel att man måste hålla ingångna avtal; det betyder att alla muslimer som bor här har ingått ett outtalat avtal om att följa landets lagar. Vill man inte det så måste man flytta härifrån. Så det betyder (paradoxalt nog i en islamofobs sjuka hjärna)  att rättrogna muslimer är mönstermedborgare som följer Svea rikes lagar och som man ej behöver frukta i bl.a. den meningen att de sätter sig fulla bakom ratten och kör på era barn, utan den som befinner sig bakom ratten är alla våran Christer som efter en rolig fest druckit lite för mycket och sedan vet ni vad som kan hända.

/Zakaria

Publicerat i Zakaria. 9 Comments »

En glimt av en muslimsk betraktares öga

Jag skulle börja min första blogg med att presentera mig och redogöra för varför jag vill blogga för betraktarensöga. Vad beträffar vem jag är så är håller jag just nu på att doktorera i Engelska (Lingvistik). Jag påbörjade forskarutbildningen precis efter jag blev klar med min gymnasielärar utbildning. Mina intressen utanför min profession är dock inte främst språk som man lätt kan tro med tanke på mina studier. Istället är jag väldigt intresserad av politik, filosofi, historia samt vissa naturvetenskapliga ämnen.

 

Så nu till frågan varför jag vill blogga för Betraktarensöga. Som muslim och som minoritet i Sverige (trots att jag anser mig själv vara svensk) så tycker jag att det är viktigt att vi muslimer gör oss hörda (även om jag inte har några illusioner över hur många som kommer att läsa min blogg). Begreppet ”det ligger i betraktarens öga” genomsyrar min inställning till åsiktsskillnaderna mellan muslimer och icke muslimska svenskar. Många muslimer begår misstaget att försöka försvara islam utifrån en västerländsk värdegrund. Det blir lika fel som att försöka försvara liberala ideér utifrån en muslimsk värdegrund. Det finns många skillnader mellan islam och en västerländsk värdegrund men också många likheter. Vad som avgör vilken livstil vi väljer beror till stor utsträckning på de värderingar vi håller kära. Det finns en mängd självklara saker som de flesta människor på jorden håller med om, som exempelvis att man inte får mörda eller stjäla. Skillnader består mestadels i mer abstrakta frågor som vad meningen med livet är och vilken väg är bäst för att uppnå detta mål. Olika tankesystem har olika svar på dessa frågor. Inom det sekulära västerländska tankesystemet skall staten ej ens befatta sig med dessa frågor utan de skall hänvisas till individen. Hursomhelst, mitt mål med bloggandet är helt enkelt att diskutera relevanta samhällsfrågor utifrån ett muslimskt perspektiv och därmed ge människor en glimt av vad som ligger bakom en vanlig muslimsk betraktares öga.

Zakaria