Tack

Betraktarens Öga tackar för sig.

P.g.a. stor arbetsbörda har vi tyvärr inte längre möjlighet att blogga längre.

Vi vill tacka alla våra skribenter och även våra läsare, det har varit en intressant och givande diskussion.

 

 

Annonser
Publicerat i Allmänt. 2 Comments »

Feministiskt Initiativs kampsång ”Jävla gubbe”

 

Hur hade reaktionerna varit om sången hade haft titeln ”Jävla käring”? 

 

Publicerat i Allmänt. 12 Comments »

Rött kort, Veolia!

 

 

Det multinationella företaget Veolia tjänar pengar på att bryta mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. De bygger Israels olagliga järnväg på ockuperad mark i Palestina vilket strider mot internationell lag.

SL äger Stockholms kommunikationer men de hyr ut driften av trafiken till andra företag, i nuläget Veolia. Kontraktet med SL går snart ut. Beslutet om vem som får rättigheterna att driva SLs kommunikationer i framtiden ska tas i januari år 2009.

Rättviseakademin anser att SL har en skyldighet gentemot oss kunder och oss skattebetalare att kräva att Veolia ska sluta bryta mot folkrätten. Annars är de inte välkomna att fortsätta driva vår tunnelbana.

Både Veolia och SL har skrivit på FNs deklaration Global Compact. Där lovar företagen att ta ett aktivt ansvar för bland annat mänskliga rättigheter. Trots det bryter Veolia tydligt mot dessa när de genom byggandet av järnvägen ökar Israels olagliga infrastruktur på ockuperat palestinskt territorium och ökar förbindelserna för bosättningarna.

Visa Veolia rött kort!
Sätt på dig SLs röda plastficka på Palestinas nationaldag den 15 november. Uppmuntra SL att diska Violia om de inte omedelbart upphör med att bryta mot folkrätten.

Läs mer på www.rattviseakademin.se

 

sl

Publicerat i Allmänt. 2 Comments »

Stödkonsert för palestinska barn i israeliska fängelser

Sedan september 2000 har mer än 6000 palestinska barn suttit fängslade eller internerade i israeliska militärfängelser . Dessa barn – ibland är så unga som 12 år har gripits, kidnappats, förhörts och i många fall torterats. Föräldrar eller andra vuxna släktingar har nekats närvara. I dagsläget sitter cirka 400 palestinska barn i israeliska militära fängelser.
Barnens brott består ofta i stenkastning mot israeliska stridsvagnar eller soldater.

Den israeliska staten har skrivit under FNs Barnkonvention och därmed åtagit sig att följa denna gentemot alla barn. Också barn på palestinska områden som sedan 1967 är ockuperade.Den israeliska behandlingen av de palestinska barnen är ett flagrant brott mot konventionen.

Lokala och internationella organisationer arbetar för att erbjuda juridisk hjälp till dessa barn när de anklagas för att ha brutit mot dessa militära lagar, och för att ge dem stöd till undervisning under deras tid i fängelse.
Många barn barn får under fängelsetiden svåra psykiska störningar: utanförskap, stress och ångest och ett psykosocialt stöd till dessa har därför upprättas.

STORKYRKAN I STOCKHOLM
MÅNDAGEN DEN 13 OKTOBER KL. 19.00
FRITT INTRÄDE!

Medverkande: Monica Nielsen, Carl-Axel och Monica Dominique, Clownen Manne, Opera con Grazia: Peter Tornborg, Mia Blomgren, Joakim Berg, Erik Boström, Ulrika Precht, Ulrika Nilsson, Yvonne Östlund, Anne-Marie Brinck, Aigars Dzelvitis, Henrik Löwenmark, Jessica Lindberg och Mattias Böhm, Lars-louis Strålin.

Tal av: Lennart Koskinen/ Svenska kyrkan, Margareta Olofsson/Rädda Barnen och Per Gharton/ Palestinagrupperna.

Arrangemang: Opera con Grazia i samarbete med Rädda Barnen och Palestinagrupperna i Sverige.

Sommaruppehåll

p.g.a.  semestertider har vi sommaruppehåll.

Vi  är tillbaka den 31 augusti, med nya skribenter och massa intressanta artiklar.

/Betraktarens Öga

Publicerat i Allmänt. 2 Comments »

”Bush Shut The Hell Up”