Därför är jag överens med Salman Rushdie och Ayaan Hirshi, Del II

 

Det är möjligt att omarbeta begreppet islamofobi, men är det nog med motivation för ett reellt behov? Är det rättfärdigat att lägga energi på att strukturera upp semantiken, eller ödslar man värdefull tid på överflödig formalism? Kan denna detaljstyrning vara av allmännytta eller finns det risk för kontraproduktivitet?

Jag talar nog inte bara utifrån personlig erfarenhet när jag menar att den absoluta övervikten av individer, som på ett eller annat sätt, hyser fientliga uppfattningar mot muslimer och den muslimska livsstilen har ett medvetet beslut liggandes bakom fientligheten. Om så okunnigt, om så irrationellt, om så orealistiskt så är kärnan medvetenheten i beslutet. Detta medför ofta en svårpenetrerad isolering runt denna kärna, där felaktigheterna i dess beståndsdelar till trots så är det menlöst att föreslå korrigeringar. En del har misslyckats med att särskilja mellan läran islam och dess utövare muslimer. De intresserar sig inte för särskiljning och således blir den gement kritiska inställningen ihåligt onyanserad med en diminutiv tankekarta över orsak och samband. Andra åsamkar medvetet en mixtur av dessa 2 begrepp, vars fördel blir en underlättad enkel väg ur det egna resonemanget. Om korsningen sker på detaljnivå så anser man sig ha rört om i den så pass mycket att även om man inte kan dela på kryddorna så smakar hela grytan av dem. Begrepp som kulturrelativism används vidlyftigt och godtyckligt flitigt, där det får stå för en del som det inte ansvarar för och berövas rätten att tala för andra aspekter som det faktiskt kan förklara.

Rätt etikett på rätt vara kan heller aldrig fel. En korrekt lösning på ett problem är beroende av korrekt utgångspunkt med korrekt definition av problemet. Hat mot islam och muslimer är inte något förmodat. Utöver differentieringsaspekten så kännetecknas det av en rigoröst genomtänkt fientlighet med invasiv och infiltrativ karaktär med tydliga inslag av avsiktlig demonisering och domedagsretorik. Det är ett väldefinierat och skarpkantat kluster av individuellt skiftande sektioner i form av icke-sjuklig rädsla, xenofobi, främlingsfientlighet och rasismens olika kategorier. En person med denna inställning passiviserar inte på sin egen kammare, utan söker aktivt upp plattform och podier för sin åskådning, något som illustrerats av bl a EXPO och DNs artikelserie. Ett huvudsakligt syfte är en avgränsning mellan det som upplevs som egna sfären och det som är det inkräktande islamiska/muslimska. Fientligheten kan ha vitt avskilda drivkrafter såsom personliga erfarenheter eller upplevelse av hot mot den territoriella suveräniteten, mot den egna kulturen, mot den nationella ekonomin, mot livsstilen, mot rådande normer, mot vardagssäkerheten, mot grannsämjan – eller alla på samma gång – och samtliga trycks felaktigt ihop under samma benämningsrubrik. Detta är ett ospecificerat förlegat sätt att betrakta den högst destruktiva problematiken, som faller offer för en uttrycksrelativism vars krusningar får multipla efterhandseffekter.

Missförstånd och missbruk av uttryck är i sig själva starka motivationer för fler välavgränsade definitioner, som då skulle fordra decimering och förädling av ordens betydelse. Utrymmet för felanvändning blir betydligt mindre vilket resulterar i att det lätt kan upptäckas. En tydlig konsekvens av missförstånd är att trots att diskussioner fortgår så talar de diskuterande förbi varandra. En mötesgrund blir avlägsen då olika aktörer befinner sig på olika breddgrader inom samma definition. I dess missbrukande sammanhang kan ordets bredd vara ett mäktigt avskräckelsevapen för att skapa en buffert för ett eget intresse, som i annat fall lätt skulle ifrågasättas. Samtidigt är det känt att begreppet missbrukas flitigt på en raljerande nivå i syfte att locka sympatier för den egna uppoffrade ställningen. Värt att nämna är också att den frekventerar islam- och muslimfientliga sidor, dels som stolt oppositionsemblem och dels som offergörande av den egna förmenta och sakliga argumentationen. Samtliga faktiska scenarion är bidragande till ordets devalvering och behovet av uppdelning.

Kanske kan detta åstadkommas med nya latituder med islamofobi som rubrik, kanske via subkategorier. Problemet är dock inte unikt för det svenska samhället och språket och den felaktiga användningen är vitt spritt över världen. En av de mest explicita och bisarra erfarenheterna av fientlighet jag haft var när jag studerande vid karolinska institutet. En kvinnlig läkarstudent och före detta vän fann fog för att kränka mig som muslim med utländskt ursprung. Jag var en ovälkommen ohyra som snarast borde snarast försvinna från Sverige. Det som är viktigt att poängtera här är att hon själv var en Erasmusstudent, en spanjorska och skulle studera hos oss i 1 år och sedan återvända hem. I sin definition av europé läste hon in en medfödd rättighet till kontinenten som var överlägsen min inflyttade existens. För henne var jag inte en student, inte en svensk medborgare, inte en kollega och inte ens en vän – jag utgjorde en enda, för henne, högst störande faktor. Att jag var i princip var född här, hade hela min skolgång här, var en skattebetalare, en medborgare med familj och andra rötter här i Sverige hade ingen plats i hennes ekvation om mig. Detta illustrerar den essentiella stödpelaren i det som utmärker islam- och muslimhatet. Hatet är mycket allvarligt på grund av dess blinda alienation och dess utstötande idé. Ur en reduktionistisk utgångspunkt påtalar denna inställning en genomgripande och fördömande syn på muslimer och islam. I detta återfinns det förgångna, nuet och framtiden. Detta exemplifieras av den flagranta historierevisionism som många iscensätter, där prominenta händelser får uppdaterade ogrundade tolkningar. Resultatet blir ett förväntat sammelsurium av slutsatser där positiva och vältalande aspekter på islam och muslimer dementeras eller omstruktureras till att vara icke-muslimsk förtjänst. På så sätt argumenterar man fram en kedja av händelser med dess rot i den kvasiglorifierade historien som gett upphov till det förkastliga nuet, och om ej förhindrat, den mörka framtiden.

Salman Rushdie, Ayaan Hirshi, Irshad Manji och de andra undertecknarna anser att islamofobi är en illusion vars enda uppgift är att skrämma. Jag instämmer i denna slutsats. Islamfobi är en illusion, för problemets överväldigande merpart har inget med oskyldig lättbotad rädsla att göra. Islamofobi används för att skrämma kritiker till tystnad, i rädsla för att dumförklaras och förpassas till okultiverade ociviliserade marker när man för fram befogad kritik mot ogrundat hat mot muslimer och islam. Islamofobi är en defekt syn på realiteten, där individer som innefattas i ett visst självutformat mönster, exkluderas i dess definition av en informell men enhällig allmänhet. Jag instämmer i slutsatsen, skillnaden är att jag ser problemet med hat islam och muslimer som ett mycket allvarligt problem. Det är en svulst på mänskligheten och den självtitulerade civiliserade världen och inte en bisak i den idealiserade verkligheten debattörerna tillägnar sin tilltro till. Vi behöver begrepp där ansvaret för det medvetna beslutet kommer fram och där vi ser det ovillkorliga onyanserade hatet utan att vi tar hänsyn till individens egen kultur, ursprung eller bakgrund. Vi behöver begrepp som neutraliserar ovidkommande sidofaktorer som i annat fall används för att ge företräde för ordens yttrare. Vi behöver begrepp som desarmerar masker och som lägger fokus på den hatiska fixeringen som degraderar islam och muslimer ur alla möjliga synvinklar och som gör magnituden rättvisa. En gång sades det att när Dahlin gjorde mål så blev skinnhuvuden tysta. Nu undrar jag vad som händer i den antimuslimska och -islamiska sfären när Zlatan klackar in den?

/Zheer

Annonser

24 svar to “Därför är jag överens med Salman Rushdie och Ayaan Hirshi, Del II”

 1. Johan Says:

  Som vanligt är mästaren på kritik framme.
  Zakaria, du har tydligen missat Zheers poäng med hans artikel.
  Att föra en diskussion kring själva begreppet ”islamofobi” är ett sätt försöka bekämpa islamofobi.

 2. Erik Says:

  Muslimer använder islamofobi” på exakt samma sätt som de anklagat Israelvänner för att missbruka ordet “antisemitism”: de använder det för att tysta kritik av religiösa och politiska organisationer och institutioner genom att svepande kalla dessa “rasistiska”.

 3. Ida D. Says:

  ERIK!!!
  Lägg av!
  En del israel-vänner missbrukar ordet antisemitism med SYFTEN att stärka en ockupationsmakt! Muslimer idag under enorm islamhatisk våg skriker överallt om islamofobi för att man är sparkad, diskriminerad, förnedrad… inte för att stärka ockupation över Sverige i alla fall!

 4. Erik Says:

  Ida du skriver att en del israel-vänner brukar ordet antisemitism för med syfte att stärka en ockupationsmakt, ge gärna exempel på vad du menar.

 5. Ida D. Says:

  Exempel?
  Är det svårt att hitta?

  Nej, man behöver inte mikroskop för att hitta liknande exempel, Erik, och jag kan snabbt nämnda för dig några kända exempel:

  – Dror Filers utställning kallades för antisemitiskt;
  – Den nyaste: Stöd konsert i Stor Kyrka för palestinska barn i sraeliska fängelser kallades också för antisemitiskt;
  – Kritik till den pågående extremism-vågen i Israel av olaga bosättare (som pekades ut av Olmert) kallas också för rasism, antisemitism och hat-propaganda mot Israel;
  – Stockholms polis har reserverat en plats för demonstranter inför Barseli parken under firandet av Israels 60 års dag, och detta har man också kallat för antisemitiskt för att i närheten har man synagogan!
  – ….etc, etc, etc.

  vill du ha mer..?

  :o)

 6. Zheer Says:

  Tack för kommentarerna!

  Erik: att islamofobi missbrukas på flera led är något som har nämnts i artikeln, men jag tror inte på den överdrivna magnituden som man ser i användningen av antisemit. Snarare skulle jag säga att en missbruksmotsvarighet till det blir ordet rasist. Just därför är det viktigt att islamofobi delas upp i delar med distinkta avgränsningar, där missbruk blir löjeväckande uppenbara.

 7. Erik Says:

  Ida: Vad är syftet egentligen? Försöker muslimer härma judarna för att få sympatier och utmåla sig själva som offer genom att införa tillämpbara namn att använda sig utav för att positionera sig som de utsatta?

  Någon hade nämnt islamhat..tror det var Ida.
  Men är inte islam en objektiv religion som så att dess text är en objektiv sådan medan muslimer är utövarna och utövar den objektiva texten på ett subjektivt sätt?

  Varför inte göra det till muslimhatare istället?

 8. Mohamed Says:

  Erik: Tror islamhat dessvärre är ett alldeles utmärkt ord för att beskriva just islamhat. Islam är religionen muslim är utövaren, precis som du säger. Men när demoniseringen sker av islam så som tro så är det lika bra att vi kallar det för vad det är.

  Vi matas av media med uttryck som islamister, islamistiska terrorister, islamistiska partier, islamistiska separatister, islamistiska motståndsmän…istiska hit och istiska dt.

  Sluta lek ordlekar, islamhatare och agitatorer gentemot islam, muslimer och för att splittra mellan muslimer och andra fredliga.
  Religionsfriheten är skyddad och jag hoppas det så förblir.

 9. Zheer Says:

  Erik:

  jag är öppen för förslag. Jag tror att fientligheter som är riktad mot islam som livsstil måste ha sina benämningar, och fientligheter mot muslimer som människor måste ha sina. Ska man se detta ur en strikt antonymisk aspekt så kan ”muslim – antimuslim” funka, precis som ”teist – antiteist”.

 10. Ida D. Says:

  Vill bara tillägga till Erik:
  Antisemitism är en verklighet. Tyvärr. Det finns och det existerar. Den är farlig och oacceptabelt.
  Dagens islamhat är vår vardag som vi sväljer och en tuff historisk period som vi måste gå genom. Det här hatet riktas mot grupper, individer och muslimska länder vilken redan har bidragit till enorma negativa förändringar i världen. Därför har man kastat enorm fokus på det här hatet.

  Jag förnekar inte hat mot romer, samer, judar, muslimer, etc.
  Hat är hat – oavsett mot vem, är det alltid farligt och kan utmana krig eller konflikter bland människor.
  Bland både judar & muslimer finns det grupper eller individer som pekar ut allt och alla för antisemitism och islamhat. En del gör detta av sin paranoida misstankar. En del gör detta av sin frustration, en del gör det av besvikelse, och en del… ja – pga politiska syften. Vilka är muslimernas politiska syfte i det här landet, Erik..? Vad tror du själv? Har vi politiska syften i överhuvudtaget?

  PS! Om du är en av de som tror att vi har ”hemlig agenda” för att ta över världen, att Sverige är under invasion, att vi håller på att ockupera och erövra landet, etc… då behöver vi inte diskutera om islamhatet eller liknande problem..!

  :o)

 11. Zakaria Says:

  Zheer: Efter alla dessa fancy ord och långa texter är ditt förslag antimuslim. Du måste skämta. Ett ord får sin betydelse efter hur det används. Innan ett ords betydelse så att säga stelnar så kan det ta årtionden. Det är ytterst svårt att bara introducera nya ord hursomhelst. Dessutom tror jag det är mycket mindre kompromenterande att bli kallad antimuslim än att bli kallad islamofob av den enkla anledningen att prefixet anti kan tolkas som ett legitimt motstånd mot en skadlig ideologi eller religion. Jag tror att antimuslim kommer att i folks medvetanden likställas med antirasist, antikommunist osv. Ordet antisemit är annorlunda eftersom huvudordet semit denoterar en etnisk grupp och inte en religion eller ideologi som kan kritiseras.
  Hur särskiljer man mellan att vara muslim och livstilen islam. Du verkar antyda att att vara muslim är en egenskap som är frikopplad från livstilen islam.

 12. Feminix Says:

  Jag har svårt att hitta något begripligt i denna ordmassa. Menan Zheer att det är en fobi att vara rädd för en politisk religion som påbjuder stening av otrogna kvinnor till döds och som hyllar hedersmord?
  Ali och Rushdie menar ju att det är friskt att frukta islam.

 13. Zheer Says:

  Feminix:

  Har du läst del I och II? Inte kan du ha gjort det och ändå dra de presumtiva slutsatser som du har gjort? Jag rekommenderar att du gör det, för då kanske klarnar ”ordmassan”.

 14. Zakaria Says:

  Feminix: Det är just det han inte menar. Vidare till min stora besvikelse verkar du bara bevisa hans/hennes tes om att suffixet fobi tydligen tolkas bokstavligt av människor som inte har förmågan att tolka ord figurativt.
  Han menar att suffixet fobi så att säga befäster islamhatet eftersom fokus riktas på det tämligen oskyldiga tillståndet rädsla för islam istället för på ideologiskt hat mot islam, som du för övrigt ganska abrupt ger uttryck för.
  Tydligen om dina uppgifter stämmer så saknar både Ali och Rushdie också förmågan att se bortom ords bokstavliga betydelse.
  Jag vill dessutom tacka dig för att du tar på dig rollen som islamofob. Islam påbjuder inte stening. Jag föreslår att du läser på dels vad ordet påbjuder betyder, dels vad islam påbjuder. Vidare som du antyder så gör islam inte skillnad mellan könen vad beträffar straffskala. Att islam skulle hylla hedersmord är ännu ett bevis på din islamofobiska ignorans. Mord är strängt förbjudet i islam.
  Detta är ganska lät att kritisera islam eftersom man lät kan få en ganska god överblick av dess ideer. I ditt fall så har du inte gjort din hemläxa.
  Min poäng är dock att om du skulle redogöra för din ideologi så garanterar jag att både muslimer och icke-muslimer skulle känna en välgrundad fruktan för den. Det är lätt att kritisera en religion genom att strö omkring sig en massa hatpropaganda när man själv inte behöver sitta under luppen och bli granskad. I en rättvis debatt så måste båda parter kunna redogöra för sin ideologiska plattform så att båda har möjlighet att försvara sin ståndpunkt genom att kontrastera den mot motpartens. Om man inte känner till varandras ståndpunkt så talar man bara förbi varandra eftersom utgångspunkterna förblir dunkla. Din kritik av islam är inte objektiv den är förankrad i en specifik världsbild. Om jag inte har möjlighet att kontrastera mot din världsbild så blir din kritik bara en massa plattityder.

  zeke the wolf strikes back

 15. Ida D. Says:

  Zheer! Ditt svar till Feminix ligger på väldigt hög nivå att hon/han måste skaffa en läxikon för att förstå det du säger, utan att tänka på dina fantastiska och värdefulla artiklar ovan.
  Zakaria! – gäller det samma när det gäller Feminix, känd från FFF med ständigt brist på förståelse förmåga!

  I övrigt, tillbaka till sakfrågan:

  Islamfobi är ord som islamhatare vill avskaffa med ett enda mål:
  Enligt deras sinne på livet och världen handlar det inte om fobi, rädsla, okunskap, fördomar som utvecklas till hat – nej, det är bara en vanlig ”kritik” med det kända motto om att ”muslimer måste tåla kritik”! (Vilket betyder att man ska svälja allt möjligt som serveras av deras egna analyser, konspirationer, hypoteser eller allt som ingår i deras egna program). Nämligen, de gillar inte det att islamhatet är i överhuvudtaaaaget markerat med något ord (i det här fallet ”islamfobi”). Det borde avskaffas, att inte synas, inte höras och att deras väl organiserade attacker från olika plattformer inte ens markeras!

  På andra sidan, intellektuella klassen i omvärlden, samt vi, muslimer själva, ser att ordet ”islamfobin” saknar utrymme för omfattningen av problemet och därför är det viktigt att vi skapar en ny internationell utryck som ska omfatta XXL storleken av problemet:
  – Det handlar om väl medvetet hat;
  – Det handlar om välorganiserade program som drivs av hatet;
  – Det handlar om syften att legalisera hatet under yttrandefrihetens flagga, under demokratins varumärke, under glittrande ord som kallas för ”kritik”;
  – Det handlar om systematiskt hat riktad mot muslimer som individer, grupper … samt deras länder;
  – Det handlar om hat som vill fördriva, förtrycka och gärna utplåna;
  Men när vi tar upp ordet ”islamFOBI” som förklarades av Zheer på otroligt skickligt, kunskapsfullt sätt laddade med starka bevis och övertygande argument. Se till, Zakaria, VARFÖR islamhatarna vill avskaffa ordet ”islamfobi” och varför finns det initiativet från andra, motsatta sidan som vill utveckla ordet på så sätt att ordet får en riktig förmåga att beskriva och omfatta problemet vi har i verkligheten.

 16. Zakaria Says:

  Ida: Nu gick du för långt. Att likställa mig med en rasist är lågt. Jag har kritiserat dig för din kritik av araber. Det måste vara det du menar med brist på förståelse. Jag kommer att bojkotta din blogg från och med nu och uppmana andra att göra detsamma. Jag borde ha gjort det när jag läste dina pesudorasistiska angrepp på araber. Jag har på ett sakligt sätt kritiserat Zheers framställningsätt samt problemformulering. Dock erkände jag i mitt svar till feminix att jag förstår Zheers poäng eftersom det tydligen finns vissa som har svårt att förstå ett ords figurativa innebörd och istället stirrar sig blind på suffixet fobi.
  Du anklagar mig för att på något sätt vara likställd med feminix. Det är inget annat än en ren lögn.
  För det första angrep jag hans antimuslimska kommentarer för det andra försvarade jag Zheers tes om att suffixet fobi kan vara missvisande.
  Ida, det är du som inte förstår mitt inlägg vilket jag just visat. Visa mig var jag inte har förstått Zheer.

 17. Ida D. Says:

  Vad är med dig, människa..?
  Vad håller du på med..?
  Tre gånger har jag läst din kommentar ovan och tror inte egna ögon att någon kunde skriva så…

  I min kommentar ovan har jag sagt till dig att låta bli kommentera det som feminix blablar om för att hon/han ÄR känd från FFF med kraftig förståelseförmåga – nämligen, det handlade om feminix, INTE om dig! Vad är det för inbildningar du lider av..?

  Att jag ”rasistiskt” har angrippit araber är det värsta som jag har hört på längre. Kommer det från dina egna komplex eller missförståelse – vet jag inte exakt och vill inte utreda det heller för att liknande påståendet är en fullkomligt obegripligt absurt!
  Det är nästan förtal, verkligen.
  Enda som jag gjorde är att förklara medias initiativ att lägga in en bild på muslimer som media själva har bestämt enligt egna ramar: Trots att muslimer är enorm multi-kulti grupp, ser vi inte kineser, indoneser eller europeer som ska tala om sin religion utan ständigt, väljer man araber – Vi borde alla ifrågasätta och undra VARFÖR man gör så. Eller hur?
  Är det för att dagens ”krig mot terror” (krig mot islam & muslimer) handlar mest om araber, deras naturresurser och deras länder? – Det är huvudfråga som jag gång på gång ville ta fram, men som du hoppar över och vägrar att se.
  Den andra som jag har sagt är: Även när man väljer araber som ska uppträda i media, blir det sällan eller nästan aldrig en annan bild utom den här: En strikt religiös människa, kvinna med slöja eller mannen med skägg, gärna stereotyp som ska säga någonting lite märkligt, dramatiskt och någonting som kan väcka upp heta debatter samt spektakulära diskussioner.
  Man väljer gång på gång den här bilden utan att gå en enda milimeter från den här punkten. På så sätt visar man aldrig verkligheten, som säger att muslimer klär sig på olika sätt, att muslimer kommer från olika bakgrund, länder, kulturer, traditioner, och att vi har massor av muslimer som kan tala värdefulla saker, riktiga pärlor (oavsett deras bakgrund) och med detta kan bli kompetenta representanter inför 400 000 andra muslimer i landet.
  Det syns inte, tyvärr, för att media har redan valt vilken bild ska man visa till allmänheten! Och vi måste peka ut detta, förr eller senare.
  Kom igen nu och säg med frisk tanke på livet och världen om jag inte har rätt! Det är hur lätt som helst att märka och se, även om man tittar ned från flygplanet!
  Under hela året jag bloggar, har det kommit så många araber, på min blogg och jag fattar inte att inte en enda av de har pekat ut mig som rasist utom det som DU gjorde! Inte heller under artiklar där jag diskuterade allt detta jag förklarar här och nu, inte en enda arab (stam-besökare), från Irak eller Palestina, har pekat ut mig som rasist. Din kommentar ovan är en riktig intellektuell missfall.

  Men, visst, min kritiken för att Cherin har valt att programmets TRE ledare ska vara araber, kan du gärna kalla det för Idas rasism!
  Jag borde säga ”Mashallah, vad duktig du är syster!” ljuga mig själv, henne och alla andra för att undvika bli ”rasistisk mot araber”! Jag borde inte tala att Aldebe som representerar muslimer i landet har skickat flera brev till riksdagen (till Reinfeldt och andra politiker) – på arabiska! Nej, det borde jag inte säga heller, för att inte kallas för rasist, trots att SVT har talat om detta, inte Ida! Trots att alla islamhatare får kraft och vingar av våra dåliga representanter i media och andra plattformer, borde jag hålla käften och säga att allt detta är lysandeeeee..! Fantastiskt! Bättre kan inte bli!

  Skäms du inte Zakaria att säga så grova ord till mig?
  Hur kunde du i överhuvudtaget berömma min kamp för palestiniernas rättigheter samtidigt som du anklagar mig för ”rasism mot araber”? Är palestinierna eskimåer i så fall?
  Det att du ska bojkotta min blogg – visst, ditt val! Uppmana andra också, men jag tycker att de flesta människor kan tycka själva utan dina instruktioner. Jag kommer ändå att ha många besökare, och kommer ändå att fortsätta vara i kriget mot nassar av alla möjliga nyanser, ohyggliga islamhatare och sionister. Med eller utan dig – den här ”rasisten” ska ändå fortsätta samma väg.

  Vill bara fråga resten av gänget om de delar samma åsikt som du, så kan jag försvinna därifrån. Tack.

  selam / Ida

 18. Zakaria Says:

  Ida: Jag missförstod ditt inlägg. När du skrev: Zakaria! – gäller det samma när det gäller Feminix, känd från FFF med ständigt brist på förståelse förmåga! Trodde jag att du likställde mig med feminix och att det var jag som visat ständig brist på förståelse. Det hela är ett stort missförstånd.
  När jag trodde att du likställde mig med rassen feminix blev jag skogstokig : ) och gick till instinktivt försvar.
  Ida är naturligtvis ingen rasist. Både Ida och jag kan ibland använda lite hårda formuleringar för att driva igenom vår poäng. Det var det jag tog fasta på. Alltså inte att Ida skulle vara någon rasist.
  För vad det är värt så ber jag hemskt mycket om ursäkt till dig Ida. Hoppas att du förstår att jag missförstod ditt inlägg.
  Förlåt : )

  Zeke the wolf apologizes

 19. Ida D. Says:

  Zakaria!
  Nu kräver jag skadestånd: Kräver att du skickar i min brevlåda pizza – gärna ”frutti di mare” min personliga favorit (havets frukter)! :o)
  Läs nästa gång ordentligt och lär dig att tala med oss med brytning! :o) Fråga gärna om du inte förstår det jag sa (för att det är lätt att missuppfatta en människa som inte skriver med bra svenska)! Jag bodde i N.Y. och Italien, så min svenska försämrades bara trots att min man är ”svenne”. För honom är det ”charmigt” och ”kul” men inte för er andra som enbart ser mina kommentarer. Självklart att ni kan missuppfatta lätt och tänka ibland på det värsta – det förstår jag. I din situation skulle jag också halka in på banan-skal :o)
  Jag skulle aldrig jämföra dig med feminix som jag ”känner” väl från FFF-bloggen. Jag bara sa till både dig och Zheer att strunta i feminix-blabel! Ingenting annat.
  Tur i alla fall, att man möter människor som är självkritiska, som kan erkänna egna misstag och mänskligt be om ursäkt. Det gör mig otroligt mycket glad och nöjd att jag har ändrat mig – det behövs inte ”frutti di mare” heller! :o) Räcker med din ärlighet & vänlighet, tack! :o)

 20. feminix Says:

  Ni vill ju ha en respektfull dialog? Jag vill fråga Zheer: Vad är det i Manifestet som du tycker att undertecknarna har rätt i? Du skrev ju i rubriken att du var överns med Rushdie och Hirsi Ali. Kan du förklara vad?

 21. Zheer Says:

  Feminix:

  såsom det bokstavligen står i artikeln:

  Salman Rushdie, Ayaan Hirshi, Irshad Manji och de andra undertecknarna anser att islamofobi är en illusion vars enda uppgift är att skrämma. Jag instämmer i denna slutsats. Islamfobi är en illusion, för problemets överväldigande merpart har inget med oskyldig lättbotad rädsla att göra. Islamofobi används för att skrämma kritiker till tystnad, i rädsla för att dumförklaras och förpassas till okultiverade ociviliserade marker när man för fram befogad kritik mot ogrundat hat mot muslimer och islam. Islamofobi är en defekt syn på realiteten, där individer som innefattas i ett visst självutformat mönster, exkluderas i dess definition av en informell men enhällig allmänhet. Jag instämmer i slutsatsen, skillnaden är att jag ser problemet med hat islam och muslimer som ett mycket allvarligt problem. Det är en svulst på mänskligheten och den självtitulerade civiliserade världen och inte en bisak i den idealiserade verkligheten debattörerna tillägnar sin tilltro till. Vi behöver begrepp där ansvaret för det medvetna beslutet kommer fram och där vi ser det ovillkorliga onyanserade hatet utan att vi tar hänsyn till individens egen kultur, ursprung eller bakgrund. Vi behöver begrepp som neutraliserar ovidkommande sidofaktorer som i annat fall används för att ge företräde för ordens yttrare. Vi behöver begrepp som desarmerar masker och som lägger fokus på den hatiska fixeringen som degraderar islam och muslimer ur alla möjliga synvinklar och som gör magnituden rättvisa.

 22. Feminix Says:

  Manifestet säger: Vi vägrar att avstå från vår rätt att kritisera, av rädsla för att bli stämplade som ”islamofober”, ett simpelt begrepp som blandar ihop kritik av islam, som religion, och stigmatisering av dem som tror på dem.

  De vill alltså kunna kritisera islam utan att stämplas som sjuka fobiker. En fobi är ju en obefogad rädsla för något ofarligt. Att var rädd för myror är en sjuk rädsla, en fobi. Att bli rädd för en rånare med kniv är en frisk rädsla.

  I manifestet varnar man för islamismens hot mot västvärldens demokratiska frihet. Man menar att islamismen är lika farlig som fascismen och nazismen. Rädslan för islam är enligt dem en befogad, frisk rädsla.

  Det är här jag inte förstår dig. Dels säger du att du håller med Manifestets syn på islamofobi, dels försvarar du islam mot dess kritiker. Du motsäger dig själv. Du kan inte både säga att islam är ofarlig och säga att rädslam är befogad. Du måste välja vem du anser har rätt.
  Lika lite som man kan försvara Hitler och samtidigt säga att hans kritiker har rätt.

  Håller du med om att rädslan för islam är en frisk rädsla? För det är ju faktiskt det som Manifestet menar.

 23. Zakaria Says:

  Feminix: Du har rätt tråkigt emellanåt. Lite ensamt rentutav. Jag förstår det med dina åsikter. Hursomhelst antingen väljer du att missförstå Zheers text för att du har lite tråkigt och vill ha något att göra eller så har du helt enkelt inte begåvats med tillräckligt IQ för att förstå Zheers text. Med tanke på din rasistiska blogg och de åsikter du torgför där så satsar jag mina pengar på det senare alternativet. Huruvida du är rädd för islam eller hatar islam spelar ingen roll, din aversion är grundad i en rasistisk världsbild. Därmed är det dig det är fel på och inte islam. Precis som Hitlers juderädsla säger mer om honom än om judendomen så säger ditt hat eller vad det nu är mer om dig än vad det säger om islam. Beviset för det är ju att du inte direkt har rumsrena åsikter.

 24. Zheer Says:

  Feminix:

  Jag ser ingen motsägelse i artiklarna – min ståndpunkt framgår tydligt. Du talar om saker som är direkt berörda i del I och del II. Jag kan inte förklara mig tydligare än det som står där och av de andra kommentarerna här och i det första inlägget så framgår det att min skrift är inte speciellt invecklad eller knepig att förstå. I korthet – jag anser att islamofobi är fel ord att använda men av helt andra orsaker är undertecknarna av manifestet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: