Har du förtroende för svenskt rättsväsende?

I en demokrati som Sverige så är det inte bara grundlagen och de mänskliga fri och rättigheterna som är bärande för statens rätt att kunna betrakta sig och bli betraktad som en demokrati. En annan oerhört viktig och bärande faktor är maskineriet runt ikring lag och rätt.

 

Det borde vara såsom det är inom islam där det finns en princip som innebär att viss lagstiftning inte gäller som ett krav på en medborgare om staten inte uppfyller sina skyldigheter gentemot medborgaren. Staten kan inte utkräva sina rättigheter över medborgaren om den inte heller kunnat tillgodose sina skyldigheter gentemot denne.

 

En av de mest centrala delarna i en stat, vare sig den skulle vara en muslimsk shariastyrd stat eller en demokrati, är rättsväsendet. Systemet skall vara rättvist, inte förtryckande, inte till den välbeställdes fördel över den mindre välbeställde, inte till den med mer makt och inflytande över de med mindre position och möjligheter, inte utefter religiös tillhörighet eller etnisk tillhörighet eller något annat djävulskt påfund av människan. En sann rättsstat ska kunna skänka sitt folk trygghet och en pålitlighet som de ska kunna räkna med i vått och torrt. En sann rättsstat ska inte falla p.g.a. bristande resurser, inte efter att rätt sorts prioriteringar har gjorts. En rättsstat ska ha medhjälparen i form av militär, kustbevakning, tull och underrättelsetjänst som skyddar staten mot yttre hot. Vidare så ska ett fungerande domstols och – åklagarväsende och en fungerande poliskår och ett fungerande advokatsamfund existera för att garantera sina medborgares säkerhet. Staten ska ha tillräckligt med medel i form av skatter och andra intäkter för att dessa centrala och direkt bärande delar i den demokratiska rättsstaten ska kunna fungera på ett tillfredsställande och betryggande sätt. Allt annat vore oroväckande och värt att ifrågasätta. Är en ny definition på vad en demokrati skall innehålla något att snegla på?

 

Vad skulle hända om de skattebetalande medborgarna som uppenbarligen, genom att fullfölja sin del av avtalet med staten, inte får ut vad som är deras rätt? Hur ska man få bukt med en sån allvarlig företeelse? Ska medborgarna belastas genom att få betala högre skatter för att kunna få bukt med bristerna i de statliga institutionerna eller ska skattemedel som kan gå till andra delar omprioriteras till ställen som lider brist på resurser, som det så fint heter? Har staten inte genomfört sina balansräkningar så som de ska? Kan vissa kostnader vara oförutsägbara eller ska en stat kunna ha en buffert för ”oförutsedda” utgifter? Rättsväsendet är väl en av de instanser i en demokrati som måste fungera oavsett?

 

Hur som helst så betraktar jag det som ett oerhört stort UNDERKÄNT när en kvällstidnings Internetbaserade upplaga kan få in ca 29 955 röster i en liten klicka och tyck till undersökning med en fråga som löd enligt följande: Har du förtroende för svenskt rättsväsende? Av dessa 29 955 så hade 89.8% ca 13 timmar efter att undersökningen påbörjats svarat NEJ, undersökningen började kl 15:02 den 25/6 – 2008. Det är ganska nedslående siffror, 89.8% som inte har förtroende för det svenska rättsväsendet.

 

Detta är inget som har rapporterats som ett hot mot demokratin medan de massmediala redaktionerna för några val sedan fick panik när nästan 20% av de röstberättigade inte röstade, de var s.k. soffliggare. Låt mig då fråga samma, frånvarande redaktörer/redaktioner, var deras hysteri tagit vägen denna gång? Är det kanske så att man helt enkelt inte bryr sig om den lilla människan, den människa som så stillsamt ändå kommer att foga sig utefter vad budgeten i statskassan för tillfället kan erbjuda.

 Reportaget går att läsa här: 5 års väntan på rättegång

 

 

Annonser
Publicerat i Mohamed. 7 Comments »

7 svar to “Har du förtroende för svenskt rättsväsende?”

 1. Jonas Says:

  Ge gärna exempel på ett muslimskt land som är mer rättssäkert än Sverige

 2. Mohamed Says:

  Jag pratar om Sverige Jonas, är du ute efter lite bekräftelse så ok då:

  Det finns inget land, vars invånaren till majoriteten är muslimer, som är lika rättssäkert som Sverige.

 3. Sara Says:

  Jonas:
  Hur är din fråga relevant till texten?

 4. Galaxa Says:

  Sara: ”I en demokrati som Sverige så är det inte bara grundlagen och de mänskliga fri och rättigheterna som är bärande för statens rätt att kunna betrakta sig och bli betraktad som en demokrati” /…/ ”Det borde vara såsom det är inom islam”. Dessa två meningar som faktiskt kan tolkas som de har ett samband, gör ju Jonas fråga relevant, eller hur?

  Men nu var det ju ingen tävling i rättsäkerhet, förstås. Sverige är ju relativt rättssäkert, men det finns uppenbarligen allvarliga brister.

  Mohamed: Ett skrämmande resultat av den där enkäten, minsann! En undersökning i en kvälltidning är nog inte statisiskt säkerställd, men ändå. Har inte Sadistiska..f’låt… Statistiska Centralbyrån någon publikation där de kan redovisa motsvarande undersökning? Nåväk, det är illa nog med ett sådant resultat i en kvällstidning.

  Vad skulle hända om medborgarna inte får ut det som är deras rätt, frågar du? Ja, ingenting tydligen… Men något borde ju hända! Dessa exempel på ”småbrott” i artikeln du hänvisar till; Den människa som får sin tillvaro genomsyrad av att en rättegång drar ut på tiden på det viset, tycker nog att brottet har en stor påverkan.

  Och du har nog rätt i att redaktionerna inte bryr sig om den lilla människan. Lösnummer bryr man sig om, inget annat! Synd bara att de inte en sverkar bry sig om vad folk vill läsa. Jag tror på människan och tror att de flesta vill läsa om intressantare saker än löpsedlarnas snuttifieringsjournalistik. Hoppas jag inte har fel.

 5. Galaxa Says:

  ”Synd bara att de inte ens verkar bry sig om vad folk vill läsa.”
  Ska det vara .

 6. Mohamed Says:

  Galaxa: Jag undrar också efter hans relevans precis som Sara. Jag pratar om Islam och inte att det skulle vara så som det är i något muslimskt land. Det är ointressant för mig i mitt inlägg att söka “tröst” i något muslimskt land. Jag är inte ute efter att jämföra.

  Det tyder på är en brist av något då du sammanför Islam med muslimer av ren vana eller pga någon annan orsak. Jag gjorde inte det i mitt inlägg vilket går att läsa i det citat d själv valde ut.

  Precis som du säger, Galaxa, så är “undersökningen” inte tipp topp, men den ger mig ändock en liten tankeställare hur snabbt den än glöms bort.

  Jag vet frustrationen hos medborgarna i vårat land och vet hur belastningen är hos polisen.Polisen behöver absolut mer resurser och särskilt på de avdelningar som bedriver utredningar så att handläggningstiden kan bli mer skälig.
  Bara att vänta och se vad som sker framöver i och med att ett av polisens nya mål är att hälften av alla poliser skall vara i yttre tjänst. Bara man inte glömmer pappers högarna och det jobb som måste göras innomhus

  Vad beträffar medborgarna så kan vi inte annat göra än att belysa problemen, diskutera och försöka bidra till en förändring till det bästa för allmänheten. För precis som du säger Galaxa, tidningarna bryr sig om hur många lösnummer de säljer men glömmer att vi alla i det yttersta sitter i samma båt.

 7. anneli felicias mamma Says:

  Se hur polis och åklagare mörkar mordet på min dotter

  http://www.feliciasliv.se

  sverige har kvalificerat sig till HAAG


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: