SYFTE

Betraktarens Öga startade som en organisation för 2 år sedan.

Våra mål är följande:

Betraktarens Öga vill skapa en plattform för dialog för samhället och dess invånare, att öka kunskap om islam och muslimer i hopp om att skapa förståelse och tolerans mot oliktänkande.

Vi jobbar även med följande frågor:

 • Integrations & mångfalds frågor
 • Interkulturella & interreligösa frågor kopplat till skolan.
 • Islamofobi
 • Islam & familjerätten
 • Islam & Genus
 • Islam och jihad
 • Hatbrott
 • Mångfald
 • Miljöfrågor
 • Mänskliga rättigheter
 • Hedersrelaterade brott
 • Historisk islam
 • Politisk islam
 • Profeten Mohammed, vem var han?
 • Sharia, den islamiska lagen
 • Språkkurs i arabiska

Betraktarens öga vill visa att det går att samarbeta över gränserna så länge det råder ömsesidig respekt och tolerans, och detta kan enbart ske med hjälp av kunskap! Så kort och koncist är vårt mål att öka kunskap genom dialog.

 

Vilka är Betraktarens öga 


Vi som jobbar med Betraktarens Öga, består av muslimer och icke muslimer. Det som är unikt med Betraktarens öga är att vi har medarbetare inom ett brett spektrum av yrkeskategorier: studenter, lärare, forskare, konstnärer, journalister, jurister, tolkar, vårdpersonal samt IT –tekniker. Listan är lång med olika kompetenser som är representerade i Betraktarens Öga.

Dessutom består Betraktarens Öga av representanter från olika generationer, och det som organisationen vill lyfta fram är i synnerhet den nya generationen av muslimer. Muslimer som är födda i Sverige och uppväxta med två olika kulturer och som är välförankrade i både ett västerländskt och ett muslimskt tankesätt.

 

Syftet med att starta en blogg genom Betraktarens Öga var att skapa en plattform för dialog. Att skapa en plattform för människor som vill ta del av debatten om samhällsaktuella ämnen, att kunna diskutera och utbyta åsikter med oliktänkande på en ödmjuk och respektfull nivå.

Tyvärr verkar många har missförstått bloggens syfte och ibland hamnar diskussionen som man för med varandra på sandlådenivå.

Vi vill inte se bloggens syfte missbrukas genom att det förvandlas till ett forum för pajkastning.

Ni som inte kan föra er och inte tål att människor har andra åsikter än er själva ska nog tänka till en extra gång innan ni skriver på denna blogg.

 

Många av våra läsare saknar kanske kunskap inom ett visst område/ämne och ska kunna ställa en fråga eller föra en diskussion utan att känna sig som en fördomsfull människa.

 

Det är hela syftet med bloggen och vår organisation: Öka kunskap genom DIALOG, skapa förståelse och tolerans mot olikstänkande.

 

Profeten Muhammad (saw)sade:
”Allah den högste har uppenbarat till mig att ni måste visa artighet och hjärtlighet för varandra, så att ingen av er skulle känna sig överlägsen den andre, och på så vis kränka denne.”
[Muslim]

 

Artighet och hjärtlighet är någonting vi alla bör eftersträva och jag hoppas att ni har detta i åtanken nästa gång ni vill skriva en kommentar.

 

Guds frid

 

/Mehrako

Annonser
Publicerat i Mehrako. 5 Comments »