Försvarets Radioanstalt – FRA

Regeringen vill att riksdagen ska anta en ny lag, genom att upphäva tidigare bestämmelser, lagen avser att Försvarets radioanstalt FRA ska kunna ta del av all telefon- och internettrafik som passerar landets gränser. En stor del av allmänhetens privata kommunikation kommer att registreras av regeringskontrollerade datorer. Nu handlar det inte enbart om signalspaning eller att fånga vågor i luften utan även steget längre, nämligen att avlyssna den trafik som förekommer i kablar som är dragna i marken.

 

Om justitiedepartementet inkommit med en remiss, lagrådet likaså och säkerhetspolisen, rikspolisstyrelsen, ekobrottsmyndigheten, vetenskapsrådet, datainspektionen, registernämnden med många fler där de anser att det finns stora risker med att försvaret skall avlyssna landets medborgaren så är det något som bör betänkas ordentligt.

 

Inte bara rusa in i något som det nu verkar då det är ganska oförankrat i övrigt.

Tankesmedjor sås som Timbro och Ordfront har gått ihop i denna fråga där de vill belysa riskerna med detta. Försvaret skall skydda landet mot yttre hot och det passar inte en demokrati att militären lägger sig i landets inre angelägenheter på detta sätt. Är det kriminella man vill åt så finns det ett polisväsende som är till för att hantera det. Istället kommer denna eventuella lagändring att beröra oss vanliga medborgaren då våra liv och privata angelägenheter filtreras och analyseras.

 

Alla som tidigare garvat åt konspiratörerna kan nu sluta göra det, Echelon är verklig och nu håller vi i Sverige på att kanske få vårat eget lilla Echelon system.

Echelon är världens mest avancerade övervakningssystem som bl.a. kan fånga upp telefon, fax, e-post trafik över hela världen. Systemet är inställt på vissa nyckelord som den väljer att fånga upp för att sen analysera resterande inflödet av informationen från den specifika källan som sänt ut informationen.

 

Brottslighet får gärna bekämpas, men av rätt myndighet och inte på min bekostnad och inte i det land som jag betraktar som mitt eget, det land jag är medborgare i och en del utav. Inte på min bakgård. Tänk bara på meddelarfriheten, grundlagsskyddade rättigheter. Tänk på de som vill meddela sig med polis och journalister men inte vågar för att de är oroliga för att vara avlyssnade av landets militär. Låter som en dålig film.

 

En film som kan bli sann den 17/6 på tisdag nästa vecka då riksdagen skall rösta om detta. Det räcker med fyra nej röster ur alliansens 178 riksdagsledamöter för att det inte skall gå igenom och vi får se vilka som är för ett öppet och fritt samhälle, för denna gång, för än lär det inte vara över. Trust me.

 

/Mohamed

 

Annonser
Publicerat i Mohamed. 3 Comments »

”Bush Shut The Hell Up”