Könsroller

                          

I ett tidigare inlägg med rubriken ”Duktig stark pojke och en liten söt flicka” väcktes många känslor till liv.

 

Vad är det som får folk att reagera eller män, för det var männen som reagerade starkast på Cherins artikel.

 

Efter att ha läst under det rosa täcket förstår jag vad som formar oss från barnsben och vilka förväntningar vi får med oss redan från BB.

Dessa förväntningar och tydliga könsroller följer med oss hela livet och skapar våra rollspel.

 

 

”I varje flicka som föds skapas ett begär efter att uppfylla den förväntning som det rosa täcket – gåvan på BB – symboliserar; ett begär att vara Kvinnan, att vara den kvinnliga kvinnan. När vi möter Kvinnan i reklamen, i filmer, i vår älskades blick på oss är hon inte en bild bland andra bilder. Hon är bilden av oss själva, av den vi förväntas – och vill – vara. I varje barn som föds skapas ett begär efter en identitet. Vi föds till en värld och vi frågar oss: vem är jag där? Vi lär oss att vi både är kvinnor, individer, och Kvinnan, den evigt kvinnliga. Bilden av henne är ristad i vår kropp, i vår längtan. Kanske handlar ”
den kvinnliga erfarenheten” om detta: om hur jag som individ i olika
situationer förhåller mig till vad det innebär att vara kvinnan.”

 

De här förväntningarna är vanliga i vårt svenska samhälle och allt som är avvikande från rollspelen som är utstakade åt oss ses som ett hot.

 

Varför har man en sån fixering för tydliga könsroller?

Vem avgör vad som är kvinnligt eller manligt?

 

 /Adam

Annonser

11 svar to “Könsroller”

 1. Mohamed Omar Says:

  Ett bra sätt att förklara islams syn på könsroller är genom den numera populära och välkända kinesiska symbolen yin och yang. Sachiko Murata, själv muslim, har skrivit en bok i ämnet: The Tao of Islam. Bloggen Café Exposé redogör för huvudtankarna här: http://cafeexpose.wordpress.com/2007/12/19/islams-tao/

  Yin och yang motsvarar också himmel och jord vilket också finns uttryck som en metafor i Koranen (kvinnor som jord, åker, trädgård). En oerhört gammal metafor som återfinns i stort sett samtliga kulturer. Mircea Eliade har skrivit om det i sin ”Myten om den eviga återkomsten”.

 2. Anna Says:

  Mohamed Omar jag har ofta hört följande sura från koranen:
  ”Era hustrur är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.”
  Oftast används det i negativa sammanhang, kan du förklara innebörden och var i koranen jag hitta suran?

 3. Abdussalam Says:

  1. Innehållsligt bidrog bloggposten inte med någonting; ett slag i luften. Tillförde nada.
  Det relativiserande resonemanget har redan avhandlats i tidigare diskussioner, och ter sig fortsatt hopplöst. Obegripligt därför att bloggposten överhuvudtaget släpps igenom av Admin. Budskapet i bloggposten är också det i religiös mening uppåt väggarna, vilket väcker frågor om vad bloggens funktion är och vilka förhållningsregler den lyder under.

  2. Det tillhör god sed att identifiera sig med sitt namn om man för fram åsikter. Det är inte bara för sedens skull utan ger läsare som har lust att vädra sitt missnöje en möjlighet att formulera sin kritik. Med det menar jag att om en muslim med fasta övertygelser för fram åsikter av slaget ovan är denne ute på djupt vatten, av anledningar som redan diskuterats. Om en skribent som inte bär på en fast övertygelse ger uttryck för samma åsikter är saken och kritiken en annan.
  Att kommentarer inte skall var anonyma är givet, att skribenter kan gå under en obskyr bokstavsbeteckning känns minst sagt märkligt. Admin har där ett ansvar, som i detta fall frångåtts.

  3. ”Efter att ha läst under det rosa täcket förstår jag vad som formar oss från barnsben och vilka förväntningar vi får med oss redan från BB”. Sedan när blev ”Under det rosa täcket” ett objektivt kriterium som vi alla kan rätta oss efter? Boken är ett ideologisktförankrat partsinlägg. Själv läste jag boken ”Brainsex” och förstod då vad som formar människan redan innan hon hamnat på BB.

  4. Att människor reagerar på polemiska genusteoretikers världsfrånvända åsikter är ett sundhetstecken. Kritiken kommer från båda könen, en frontfigur för motståndet är Annika Dahlström. Att anspela på att det är män som reagerar, och att det skulle kunna tas som intäkt för det ena eller andra är inget argument, utan bara lömskt. Det mörkermännen i den tidigare diskussionen framför allt reagerade på och som väckte ont blod var resonemang som kunde tillämpas för att ifrågasätta alla normsystem, inklusive religiösa: vilket vore en oacceptabel hållning för en troende muslim.

 4. Mohamed Omar Says:

  Versen står som 2:223 i Koranen.

  Det kvinnliga identifieras också med jorden i en hadith som säger: ”Jorden är såsom en moder för er”.

  Genom människans hela andliga historia har jorden förknippats med liv och fruktbarhet och därmed med den kvinnliga principen. Moder jord, fruktbarhetsgudinnor etc

  I sin tidiga poesi skrev Artur Lunkvist flera kärleksdikter där han anknyter till motivet kvinnan-jorden-fruktbarhet, mannen-himlen-regnet.

  Men läs gärna Mircea Eliades ”Myten om den eviga återkomsten”. Har den inte tillgänglig här, men jag tror att avsnitte om de kvinnliga och manliga principerna ska finnas på s trettionågonting. Han refererar även till Koranversen.

 5. Josef Says:

  Förutom att helt instämma i Abdussalams inlägg vill jag tillägga följande.

  I stort sett alla varelser på denna jord förväntas leva upp till vissa uppföranden och beteendemönster; kalla det för kultur eller vad ni vill.

  Alla människor i alla samhällen måste tvunget fostras in i samhället och indoktrineras med kultur, ideologi och uppförandekoder. Annat vore anarki.

  Även de flesta djur och insekter har tillräckligt med instinkt eller om ni vill kalla det förstånd att fostra avkomman efter mönster som gör att de kan överleva och respekterar en ordning därmed. Se t.ex. i myrstacken eller en vargflock där alla har en tilldelad roll för att gruppen ska fungera.

  En annan sak är att man kan ifrågasätta traditioner och kultur som orättvisa utifrån sin förförståelse av rättvisa m.m.

 6. Adam Says:

  Abdussalam:

  1. Slaget i luften träffade tydligen dig Abdussalam och det var det som var syftet från min sida och jag frågade administratörerna om jag kunde få göra ett enkelt och litet utskick, även om det tillförde nada.
  Det tillförde att en person frågade om en Koranvers som hon kanske kan få svar på. Administratörerna har som syfte att skapa dialog och sprida kunskap. Frågan var vad det var som får oss att reagera så starkt och då företrädesvis männen.

  2. Du har rätt angående presentationen men jag bad admin genomföra det med ett initial av mitt förnamn då jag inte ville att man skulle se huruvida det var en man eller kvinna som gjorde det lilla inlägget. Däremot skulle jag skriva ut hela mitt namn i diskussionen som senare möjligtvis skulle följa. For the record, jag har en fast övertygelse i min tro al Hamdulillah och det kan inte ens ”Under det rosa täcket” eller du ta ifrån mig.

  3. Instämmer med dig även här, ett ideologiskt förankrat partsinlägg. Allt är det i dessa diskussioner vilket är det underbara med det hela.

  4. I egenskap av en troende och utövande muslimsk man så anser jag att det som du anser väckte ont blod i tidigare inlägg kan vara brist på kunskap om bl.a. de religiösa normsystemen och skall förklaras utan något ont eller blod.
  Det vill säga om man anser sig ha den rätta kunskapen att besvara det med. Dom islamiska normsystemen för manligt respektive kvinnligt är de bästa som finns för att kunna finna en balans och harmoni. Det finns ingen splittring mellan män och kvinnor inom islam. Är man intresserad av att besvara någon så gör man sitt bästa och Gud tar hand om resten och allt annat för den delen också.

 7. Daniel Says:

  Under det rosa täcket är skriven av en form av feminism som vill radera alla könssymboler i samhället. Boken kritiserar även något som de kallar ”livmoderfeminism”, vilket är de som värnar om sin kvinnlighet och vill få den värderad på samma sätt som mannligt. Dvs, kvinnligt och manligt ska vara av samma värde. Inom Islam så finns denna tanke, att alla oavsett kvinna eller man har samma värde inför Gud.

  Kan rekomendera en artikel av Yasmin Mogahed som tar upp ämnet från ett islamsk perspektiv:
  http://www.alternativmedia.net/translate/islam/2007/womansalat.html

 8. Mohamed Omar Says:

  Åkermetaforen tror jag ska tolkas sålunda. En åker är känslig för extrem väderlek. Det får inte regna för mycket och inte för lite, det får inte vara för mycket sol och inte för lite. För att ett förhållande ska funka krävs måttfullhet, lyhördhet, tolerans och tålamod. Då kan man bärga en rik skörd. Nämligen en lycklig, harmonisk och kärleksfull familj. De två komplementära naturerna, man och kvinna, yin och yang, får vara olika så att de tillsammans kan utgöra en helhet, därför måste de också vara toleranta mot den andres annorlundahet. Samma tanke uttrycks i en hadith där profeten talar om kvinnan som ett ”revben”, försöker man släta ut det, går det av, försöker man böja det, blir det än krokigare. Det innebär att balans, måttfullhet och tålamod är en bra attityd i förhållandet mellan könen. Alltså: ingen extrem väderlek. Då förstörs skörden.

 9. Josef Says:

  Adam,

  Jag förstår inte varför du snöar in dig på diskussioner om ont och blod? Det är ju du som lagt till dessa ingridienser i diskussionen.

  Dessutom anklagar du Abdussalam (och andra?) för att ha bristande kunskap om de islamiska normsystemen utan att gå in på hur hans/andras åsikter innebär en brist i kunskap om eller strider mot dessa system. Du presenterar inte heller ngt stöd utifrån muslimska källor utan påstår blott saker.

  Som muslim bör du vara medveten om att ”under det rosa täcket” står för en ideologi och ett perspektiv som innebär att skillnader mellan könen beror på uppfostran och man är även fientlig till skillnader mellan könen. Författaren Nina Björk skriver själv på baksidan av boken att hennes syfte är frigörelse från fasta könsidentiteter.

  Du bör vara medveten om att profeten i sahih hadith har sagt att Gud fördömer män som efterliknar kvinnor och kvinnor som efterliknar män. Om du är av samma åsikter som i boken är du därför definitivt ute på djupt vatten. Ta det som ett gott råd. (Du skriver ju själv att du efter att ha läst boken förstått vad som formar oss från barnsben)

  Som tidigare nämnts är det t.ex. haram – förbjudet – för muslimska män att bära guld och siden just för att de ej får efterlikna kvinnor. Många lärda anser t.ex. att muslimska män inte får raka skägget m.m. Allt detta är definitvt i syfte att framhäva skillnaderna mellan könen.

  Islam innebär däremot inte att kvinnan förpassas till köket o.s.v. Du har gott med exempel i hadith och de första muslimerna på aktiva starka kvinnor i samhället.

  Abdussalam har inte påstått att det finns splittring mellan kvinnor och män i Islam. Det har du själv hittat på.

  Koranen säger tydligt att mannen och kvinnan är varandras ”kläder”.

  Du och alla andra som läser i denna blogg måste bli medvetna om att Islam utgår från att Gud och Hans normsystem är den absoluta sanningen och att allt annat är förvrängningar och villovägar. Gud är al-Haqq (Verkligheten).

  Islam är oförenlig med relativism (postmodernism). En annan sak är att Islam tillåter folk att få ha en annan religion/ideologi; men det är inte för att de erkänns som en parallell sanning. För en muslim kan därför ”under det rosa täcket” aldrig utgöra en princip för hur man skall ställa sig till verkligheten; möjligen innehåller den vissa poäng som kan vara intressanta.

  Du är den som bör lära dig adab – uppförande och kodex för hur man hävdar en åsikt i en muslimsk debatt.

 10. Anna Says:

  Mohamed Omar:
  Tack för en super bra förklaring.
  Verkligen beskrivande och sägande!

  Tack återigen

 11. Aql Says:

  Nina Björk som skrev ”Under det rosa täcket” har på senare tid istället börjat försvara mammors rätt att vara hemma med sin barn. Feminina värden med omsorg och liknande som ofta får komma i andra hand i dagens stressade och konkurrensinriktade samhälle. Nina Björk har nu kritiserat detta att alla ska vara ”individer”. Det är en mycket vulgär uppfattning att bevarandet av det feminina måste innebära kvinnoförtryck.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: