Evolutionslära och teori

 

Vad är en teori? I vardagligt bruk kan en teori vara en form av gissning, ett synsätt som innebär att det inte behöver vara helt rätt eller fel utan enbart en viss persons teori om något.

Det behöver inte vara en viss logik som ligger till grund för denna teori, utan om jag tror att UFO:n skapat människan och studerar oss från andra galaxer långt härifrån så är det ju bara min teori. Min teori är kanske sann för mig, men inte för dig.

 

Inom vetenskapen så bär en teori egenskaper av vad som av människan är att länka samman med en stark grad av rimlighet, exempelvis herr Einsteins relativitetsteori. Således är evolutionsteorin en av dessa starka teorier. Den teori som var starkt framträdande och accepterad som en sanning under Darwins tid var Lamarckismen, vilket också var den teori som Darwin blev inspirerad av till sina egna teorier som han senare kunde vidareutveckla.

Århundradet var 1800-talet och professionen var vetenskap och tyngden hos både Lamarck och Darwin lades på teorier om arters utveckling på jorden. Opponenten på andra sidan var kyrkan och kyrkans teori om skapelseberättelsen.

 

Är det inte så att vi rent av blivit lata och enbart fokuserat på att utveckla en teori som är oss given för lite dryga hundra år sedan? Är det så att denna teori uppfyller vad som förväntas av oss p.g.a. det sekulära samhälle vi lever i och att vi därav anser det så som förlegat att ifrågasätta det? Att ifrågasättande av denna teori hamnar på samma nivå som att ifrågasätta demokratin som styressätt, en helig teori och sanning att leva utefter och acceptera.

Är det ofint att ifrågasätta evolutionsläran?

 

En annan teori är bl.a. den som de tre abrahimitiska religionerna har mycket gemensamt ikring, nämligen skapelseberättelsen. Vad är det som inte gör skapelseberättelsen till en given sanning för allmänheten, då tänker jag främst på den hållning som de västerländska nationerna har kärt. Skolböckerna i väst utgår från evolutionsläran och inte skapelseberättelsen. Inte allt för längesen så fick en kristen friskola här hemma i Sverige smisk på fingrarna p.g.a. att en lärare lärt ut att skapelseberättelsen var sann. Är det att bedra barnen att genomföra en sådan utbildning? Det är ju en sanning för kristna utövaren och i vissa avseenden anser vissa att skapelseberättelsen inte motsäger evolutionsläran i allt. Frågan jag ställer mig är att vore det inte mer tolerant om man tillät en skola lära ut skapelseberättelsen så som sann och lärde ut att det även finns en annan teori, nämligen evolutionsläran. Men det kan inte den moderna och sekulära staten och utbildningsväsendet ställa upp på. Det vore att ge upp en del av sitt monopol, på vad vi ska tänka och hur vi ska tänka, till kyrkan och dess gelikar. Vart tog det öppna samhället vägen?

 

För mig är UFO historien mer trolig än att vi från apor gått till de varelser vi är idag, varelser som funderar över liv och existens höjer mig från att vara ett djur. Inte för att djur är dåliga, men mina förfäder har då inte varit några djur.

 

National Geographic har gjort en intressant spekulation, med hjälp av vetenskapsmän, om vad som skulle ske på jorden utan människan närvarande. Sök vidare här. En av de saker jag finner intressant här är påståendet om att alla kor skulle dö efter tio dagar p.g.a. att det inte finns någon som mjölkar dem. Det är ett ganska märkligt påstående, lite hönan och ägget över det hela. Tänk såhär, när kom kossan till, glöm skapelseberättelsen, jag undrar när den kom till enligt evolutionsläran? Var det så att kossan utvecklade spenar exakt samtidigt som människan förstod att; ”ahaa, de där ska vi dra i för att få något att dricka” eller var det så att kossorna ständigt dog, vore de då inte utdöda vid det här laget?

 

Gästskribent, Stefan Nilsson

 

Annonser

5 svar to “Evolutionslära och teori”

 1. Daniel Says:

  Tack för en intressant artikel Stefan. Evolutionsläran är en religion precis som vilken annan religion som helst.

  På skolverkets hemsida finner vi följande texter: ”Grunden för skolans undervisning om livets uppkomst och utveckling skall vara den vetenskapliga teorin om evolutionen.”, ”Även om det kan finnas motstridiga detaljer i den evolutionära förändringsprocessen har ingen vetenskapliga resultat presenterats som motsäger det.”, ”Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. ”intelligent design”, är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som är grunden för skolans undervisning.”, ”I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av trosföreställningar.”

  http://www.alternativmedia.net/nyheter/200805/evolution.html

 2. Rachid Says:

  Har manniskan ett oga for att hon ville se? Eller ser hon for att hon har ett oga?

  Vad skulle det innebara for manniskan (skapelsen) om det fanns en skapare?
  Det skulle innebara skyldighet gentemot skaparen och krav att uppfylla!
  For ingenting ar gratis i det har livet.

  Skulle man daremot forklara bort skaparen,ja, da finns det inga krav att uppfylla och da ar det fritt fram att spela Gud.

  Tack for inlagget!

 3. Josef Says:

  Bl.a. Shaykh Ha Mim Nuh Keller har skrivit en bra artikel i ämnet.

  Han redogör för att de de delar i evolutionsteorin som strider mot islam handlar om att människan Adam skulle tillkommit genom evolution; det strider direkt mot den Koraniska versen att Gud skapade Adam av lera och blåste liv i honom. Vidare kan man aldrig som muslim tillskriva slumpen äran för att ha åstadkommit mutationer som leder fram till liv eller utveckling.

  Inriktning bör därför vara att vi som muslimer egentligen varken behöver bestrida eller stödja övriga delar av evolutionsteorin. Det finns inget i Koranen som vi kan ta till stöd för att hävda att ett djur inte utvecklades ur ett annat.

  Att evolutionsteorin inte håller vetenskapligt p.g.a. avsaknad av fossiler från ”mellanstadierna”, när man hittar fossiler från både djuren innan och efter ”mellanstadierna” och sannolikhetslära m.m. är en annan fråga. (www.harunyahya.com)

  Vi har inte heller samma problem med vetenskapen som kristna kreationister har/haft genom historien. Kristna kreationisters absurda påståenden som att jorden är 6000 år gammal är t.ex. ngt som inte kan stödjas av Islam.

  Vad gäller andra människoliknande varelser bör man kanske hålla dörren öppen.

  I Koranen frågar änglarna Gud varför han ska låta människan komma till jorden och spilla blod samt sprida fördärv. I verserna efteråt säger Gud att han vet vad änglarna inte känner till (ingen annan känner till framtiden än Gud som är skaparen av tid och rum). Adam är ju speciell för Gud skänker honom gåvan att tala, fönuftet m.m.

  Änglarnas fråga är intressant för den reser frågan om inte de hade sett andra människoliknande varelser – inte lika avancerade som Adam – på jorden som sprider fördärv.

  Personligen tror jag knappast på förklaringen att änglarna skulle anspela på djur eller djinner. Koranen/Islam i övrigt innehåller inte några anklagalser mot djur, eftersom de inte anses behöva följa några moralregler då de saknar mänskligt förnuft – fri vilja. Vad gäller djinner har jag aldrig någon annanstans hört att de skulle spilla blod. Framförallt undrar man i så fall varför änglarna överhuvud drar en parallell till varelser som är så olika människan.

  Något som talar för att det skulle vara andra slags människor de anspelar på är ju att man faktiskt kan hitta vissa (om än ngt fantasifullt hopbyggda i många fall) fossiler på humanoida varelser innan homo sapiens (den tänkande människan).

  Hur andra jordiska varelser skapats (utom Adam och Eva), direkt eller genom en stegvis utveckling från en varelse till en annan är är Koranen tyst om.

  T.ex. i Ibn Khalduns Inledning till världshistorien (1300-talet e.kr) berättar han att den mest avancerade varelsen i ett tillstånd – som en växt – kan övergå till det enklaste tillståndet hos nästa nivå. Det visar att inte heller muslimer/araber var främmande för tanken – eller ansåg att den stred mot religionen – att en varelse kan utvecklas till en annan för över 700 år sedan.

  wa Llaho a’lam

 4. Stefan Nilsson Says:

  Daniel: Tack och tack för din kommentar.
  Jag undrar dock vad det är som gör denna vetenskapliga teori så överlägsen alla andra föreställningar om livets uppkomst?

  Varför så oroliga över att vetenskap inte skall ifrågasättas av trosföreställningar när vetenskapen lärs ut som något över trosföreställningar och mlärs ut att bli mer accepterat?
  Jag tvivlar på öppenheten som denna civilisation säger sig ha, jag tvivlar på att vetenskapen är vad den var ämnad att vara, vetenskapen är inte idag en plats för tankar och teorier. Det är redan fastslaget vad vetenskapen är och där är inte religionen framträdande.

  På grund av den europeiska historien så har religionen förpassats till den privata sfären vilket är en stor rikedom som genom detta gått förlorat.
  Det är extremism att marginalisera religionen och böja sig under sekularismens svärd istället för att praktisera öppenhet.

 5. Daniel Says:

  Stefan, evolutionsteorin har funnits nästan lika länge som mänskligheten. På samma sätt som det har funnits religioner så har det alltid funnits de som varit mot religion. Evolutionsläran är en förklaring, påhittat bevis om att ifrånsäga sig tron på Gud. Det sekulära samhället är ett samhälle som inte vill blanda in religion, Gud i dess styrelseskick. Därför är denna teori helig.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: