Evolutionslära och teori

 

Vad är en teori? I vardagligt bruk kan en teori vara en form av gissning, ett synsätt som innebär att det inte behöver vara helt rätt eller fel utan enbart en viss persons teori om något.

Det behöver inte vara en viss logik som ligger till grund för denna teori, utan om jag tror att UFO:n skapat människan och studerar oss från andra galaxer långt härifrån så är det ju bara min teori. Min teori är kanske sann för mig, men inte för dig.

 

Inom vetenskapen så bär en teori egenskaper av vad som av människan är att länka samman med en stark grad av rimlighet, exempelvis herr Einsteins relativitetsteori. Således är evolutionsteorin en av dessa starka teorier. Den teori som var starkt framträdande och accepterad som en sanning under Darwins tid var Lamarckismen, vilket också var den teori som Darwin blev inspirerad av till sina egna teorier som han senare kunde vidareutveckla.

Århundradet var 1800-talet och professionen var vetenskap och tyngden hos både Lamarck och Darwin lades på teorier om arters utveckling på jorden. Opponenten på andra sidan var kyrkan och kyrkans teori om skapelseberättelsen.

 

Är det inte så att vi rent av blivit lata och enbart fokuserat på att utveckla en teori som är oss given för lite dryga hundra år sedan? Är det så att denna teori uppfyller vad som förväntas av oss p.g.a. det sekulära samhälle vi lever i och att vi därav anser det så som förlegat att ifrågasätta det? Att ifrågasättande av denna teori hamnar på samma nivå som att ifrågasätta demokratin som styressätt, en helig teori och sanning att leva utefter och acceptera.

Är det ofint att ifrågasätta evolutionsläran?

 

En annan teori är bl.a. den som de tre abrahimitiska religionerna har mycket gemensamt ikring, nämligen skapelseberättelsen. Vad är det som inte gör skapelseberättelsen till en given sanning för allmänheten, då tänker jag främst på den hållning som de västerländska nationerna har kärt. Skolböckerna i väst utgår från evolutionsläran och inte skapelseberättelsen. Inte allt för längesen så fick en kristen friskola här hemma i Sverige smisk på fingrarna p.g.a. att en lärare lärt ut att skapelseberättelsen var sann. Är det att bedra barnen att genomföra en sådan utbildning? Det är ju en sanning för kristna utövaren och i vissa avseenden anser vissa att skapelseberättelsen inte motsäger evolutionsläran i allt. Frågan jag ställer mig är att vore det inte mer tolerant om man tillät en skola lära ut skapelseberättelsen så som sann och lärde ut att det även finns en annan teori, nämligen evolutionsläran. Men det kan inte den moderna och sekulära staten och utbildningsväsendet ställa upp på. Det vore att ge upp en del av sitt monopol, på vad vi ska tänka och hur vi ska tänka, till kyrkan och dess gelikar. Vart tog det öppna samhället vägen?

 

För mig är UFO historien mer trolig än att vi från apor gått till de varelser vi är idag, varelser som funderar över liv och existens höjer mig från att vara ett djur. Inte för att djur är dåliga, men mina förfäder har då inte varit några djur.

 

National Geographic har gjort en intressant spekulation, med hjälp av vetenskapsmän, om vad som skulle ske på jorden utan människan närvarande. Sök vidare här. En av de saker jag finner intressant här är påståendet om att alla kor skulle dö efter tio dagar p.g.a. att det inte finns någon som mjölkar dem. Det är ett ganska märkligt påstående, lite hönan och ägget över det hela. Tänk såhär, när kom kossan till, glöm skapelseberättelsen, jag undrar när den kom till enligt evolutionsläran? Var det så att kossan utvecklade spenar exakt samtidigt som människan förstod att; ”ahaa, de där ska vi dra i för att få något att dricka” eller var det så att kossorna ständigt dog, vore de då inte utdöda vid det här laget?

 

Gästskribent, Stefan Nilsson

 

Annonser