Paulina Neuding på ledarsidan på SVD

Det är intressant hur Paulina Neuding på ledarsidan på SVD den 14/4 – 2008 vill förvränga debatten om Geert Wilders film Fitna.

 

Hon anser att de delar av väst som är kritiska mot Geert Wilders och vill hålla honom skadeståndsskyldig för den handelsbojkott som följer från den muslimska världen, skall ses som elaka kolonialister vilka ser ner på muslimer och inte behandlar muslimer som vuxna.

 

Orsaken till detta sammanfattar hon i liknelsen att om väst ska ta ansvar för vad muslimer känner innebär det att västvärlden inte behandlar muslimer som vuxna utan som andra omyndiga objekt man måste ta ansvar för, typ småbarn eller hundar.

 

Jag har väldigt svårt att förstå hennes liknelse. Är det inte en mer korrekt liknelse att se Geert Wilders och Lars Vilks som de ”hundar” västvärlden släpper lös på folk, försvarar deras rätt att ”bita” andra och sedan vägrar att ta ansvar för?

 

Skall vi som en följd av Paulinas argument också förstå det så att när vissa delar av västvärlden vill bete sig vuxet så ritar man, publicerar eller försvarar rätten att visa fula bilder och elaka filmer om muslimer. Sedan ska muslimerna klappa dessa människor snällt på huvudet och ha inställningen att ”det gör inget du är ju vuxen och då är det OK att rita fula gubbar och säga fula saker”.

 

Det var ju annars just detta som kännetecknade kolonialisten; han kunde förnedra andra folk utan att behöva ta konsekvenserna.     

 

Gästskribent, Josef


Läs artikeln här: Orimligt se muslimer som småsyskon

Annonser

7 svar to “Paulina Neuding på ledarsidan på SVD”

 1. Galaxa Says:

  Det är väl få som tycker att Vilks har betett sig vuxet! Detta kan dessutom rent argumentationsmässigt omöjligt vara en följd av Paulina Neudings argument.

  Utan att för den skull hålla med Paulina, så måste man ju försöka förstå vad hon menar. Hennes liknelse grundar sig ju bl.a. på att en annan skribent insinuerat att muslimer skulle vara just lillebror. Och det vänder hon sig emot.

  Om en bojkott mot Nederländerna sätts igång från annat land – ja, det vore väl att betrakta som relativt omoget eftersom Nederländerna inte kan göras ansvariga för vad individer som bor inom landets gränser gör. De kan straffa dem för olagligheter, men knappast hindra dem – inom nuvarande demokratiska lagar – från att måla, skriva, filma…

  Västvärlden har inte släppt lös Vilks och Wilders. Det är lika logiskt alternativt ologiskt som att påstå att Österlandet har släppt lös Al Qaida. Man skulle i och för sig kunna resonera så, men jag föredrar att se enskilda människors verk som enskilda människors verk om än i ett sammanhang. Fast jag förstår hur du menar, men vad är alternativet? Att man med tvång och hårda regler förbjöd sina medborgare att kommunicera? För att vi alla ska ha den friheten, får vi (Tyvärr – jag är den första att beklaga!) dras med att några säger dumheter och utför galenskaper och är allmänt onda. Jag ska inte linda in mig i den debatten – där finns så många dimensioner som jag är säker på att ni på dennna blogg kan redovisa bättre, men Paulina Neudings resonemang är faktiskt logiskt, oavsett om man håller med om det eller ej. Visst kan man förstå vad hon menar? Och det är onekligen en annan vinkling.

 2. Josef Says:

  Galaxa,

  Det finns ett en del gap i din argumentering som du medvetet eller omedvetet inte tar med:

  Väst har hållit mellanöstern skyldig för att ha släppt lös al qaida. Det är i alla fall den orsaken man officiellt anfört till varför det är rätt att bomba Afganistan och Irak, med mestadels civila offer (nu är man sugen på att ”nuka” lite i Iran).

  Har ett land lagstiftning som ger dess medborgare rätten att förnedra andra folk så menar jag att landet också måste stå sitt kast när sanktionerna kommer. Det fungerar inte utrikes med att hänvisa till yttrandefrihet varje gång hela Europa försvarar angrepp på Profeten Mohammed med yttrandefrihet.

  Om du läste A.Wahids blogg häromdagen har du rätt utvecklade argument och skäl till varför en stat redan begränsar och bör begränsa yttrandefrihet. Till skydd av minoriteter eller till skydd för en medborgargrupps känslomässiga trygghet.

  Paulinas argument kan nog te sig logiska för den som vill upprätthålla kolonialherrens mentalitet. Förut kunde kolonialherren förnedra främmande folk för att han hörde till en högre stående ras. Nu när det inte går hem längre har man rätt att förnedra p.g.a. yttrandefrihet. Det är ett allvarligt ämne; eftersom rätten att vara kritisk är ju viktigt i en rättsstat. Vill rättstaten behålla en seriös yttrandefrihet måste den också dra gränsen mot förnedring.

  Det är skillnad på kritik och förnedring. Muslimer har inga problem med kritik men de har problem med förnedring. Även du borde skilja på dessa två, för det är ett hälsotecken på att man fortfarande har känsla för vad som är mänskligt.

  Vill man hellre skydda folk som gör islamofoba verk än muslimer så får man också stå sitt kast = handelsbojkott. Vill man vara polare med muslimerna så får man ta hänsyn till att man delar jorden med dem också och därmed köra schysst spel.

  Muslimerna har helt enkelt gjort bruk av civilt motstånd. Man bojkottar varor från länder som har en befolkning som stöttar rätten att ge ut islamofoba verk. Den mesta kritiken på islamofoba hemsidor handlar ju egentligen om att muslimer är våldsamma men hade 1,5 miljarder muslimer svarat med våld varje gång de känt sig förnedrade vill jag bestämt hävda att det nog hade märkts lite tydligare både i omvärlden och din omgivning. Men även när muslimer svarar med civil protestformer gnäller västvärlden. Så vad vill väst av muslimerna?

  Även Sverige, som en del av Europa, tillämpar handelsbojkott mot länder och folk man inte gillar.

  Eller skulle du stå med mössan i hand och tacka om jag ritade nidbilder på dig och gjorde elaka filmer om dig samtidigt som det stod en grupp muslimer och försvarade min rätt att yttra mig.

 3. Galaxa Says:

  Att jag inte tar med alla tänkbara argument i en enda replik betyder inte att jag är vare sig medveten eller omedveten om dessa. Jag skrev bara ingen avhandling!

  ”Väst har hållit mellanöstern skyldig för att ha släppt lös al qaida.” Det har du alldeles rätt i. Det betyder dock inte att jag är av den åsikten, vilket jag inte är. Jag tycker att det är ett ytligt resonemang och det blir inte mer rätt för att man anklagar väst för att ha släppt lös en galen filmare. På samma sätt behöver jag personligen inte vara för att Sverige bojkottar varor från andra länder och kan därför inte se det som ett argument för att ett muslimsk land ska bojkotta nederländska varor.

  I två argument vänder du dig rakt till mig:
  ”Muslimer har inga problem med kritik men de har problem med förnedring. Även du borde skilja på dessa två, för det är ett hälsotecken på att man fortfarande har känsla för vad som är mänskligt.” För det första ser jag det som logiskt ohållbart att göra en generalisering av muslimer på det viset som du gör. Det kan man inte göra om någon grupp människor. Och jag skiljer minsann på kritik och förnedring – vad grundar du din uppmaning på?

  ”Eller skulle du stå med mössan i hand och tacka om jag ritade nidbilder på dig och gjorde elaka filmer om dig samtidigt som det stod en grupp muslimer och försvarade min rätt att yttra mig.” Nej, verkligen inte – du drar för stora växlar! Jag förstår dessutom inte vad det har med Paulinas artikel att göra. Jag kan inte se att hon tycker att muslimernas protester är fel. Kan du? Jag har itne läst det på det viset, bara.

  Det är väl själva reaktionen på muslimska protesterna som hon diskuterar! Och hur vi ska ställa oss till dessa?

  Jag tycker det är skillnad mellan å ena sidan att, som den skribent hon kritiserar, insinuera att muslimer är ”lillebror” (DET om något är väl ett herrefolksbeteende!) och å andra sidan att respektera muslimers protester genom att i skarpa ordalag tillrättavisa som, i detta fall, filmaren Wilders. Tillrättavisandet kan ske genom opinion, media etc

  Jag tycker inte att yttrandefrihet ska vara obegränsad, och jag tycker det är intressant att nederländska företag överväger att stämma Wilders. Det är nästan så att jag hoppas på det. Frågan är om vi är beredda att betala priset om de vinner. Det kan man se som en rent filosofisk och moralisk fråga, som t.o.m. kan diskuteras oberoende av vad Wilders verkligen har gjort.

  Läs artikeln igen och du ser att det inte är Neuding som propagerar för ”omyndigförklaringen”. Hon tycker att andra gör det. Tyck-synd-om-mentalitet t.ex. är ju inget som man vanligtvis vill ha och det tror jag inte de protesterande muslimerna är ute efter heller.

  Bra att du gjorde mig uppmärksam på denna diskussion – den är intressant och har många vinklar. Paulinas slutsatser är ganska naiva, men å andra sidan vet jag inte hur hela hennes argumenttabell ser ut (om hon har någon, vill säga). Det finns i alla fall många sätt att vända och vrida på det.

 4. Josef Says:

  Galaxa, ingen har bett dig ta med alla argument eller skriva en avhandling. Men dessa var några väldigt väsentliga argument du utelämnade.

  ”Jag tycker att det är ett ytligt resonemang och det blir inte mer rätt för att man anklagar väst för att ha släppt lös en galen filmare. På samma sätt behöver jag personligen inte svara för att Sverige bojkottar varor från andra länder och kan därför inte se det som ett argument för att ett muslimsk land ska bojkotta nederländska varor.”

  Jag förstår ärligt talat inte vad du menar med ovanstående. Det är väl självklart att du inte står till svars när det är du/Sverige som bojkottar en vara. Det är det som är poängen med en handelsbojkott, att den drabbar motståndaren…

  Jag förstår inte heller vad som är ”ytligt” med argumentet.

  ”För det första ser jag det som logiskt ohållbart att göra en generalisering av muslimer på det viset som du gör. Det kan man inte göra om någon grupp människor. Och jag skiljer minsann på kritik och förnedring – vad grundar du din uppmaning på?”

  Förstår inte varför det är ologiskt att generalisera världens muslimer som mänskliga; vari ligger icke-logiken, det är väl en självklar uppfattning om man inte röstar på Sverigedemokraterna?

  Typsikt att när du själv får leva dig in i att du skulle bli utsatt för förnedring så blir det minsann att dra för höga växlar av förnedringen mot muslimer. Du måste förstå att utifrån en muslims synvinkel är det otroligt förnedrande att se nidbilder på Profeten Mohammed. Du kan inte utgå från vad du själv tycker är förnedrande (=etnocentrism) utan muslimer har egna känslor och värderingar; du måste fråga dem för att förstå vad de tycker är förnedrande.

  Jag tog för givet att du såg karikatyrer mm som kritik mot islam och att du försvarade denna rätt till kritik. Uppenbarligen tycker du att det är själva rätten att förnedra som ska skyddas och det är ju bara ett utslag av en kolonialists mentalitet. Och detta skrev jag som ett svar på ditt försvar av rätten till ”kommunicering” av förnedring, oavhängigt Paulinas text.

  Huruvida man ser Paulinas inlägg som ett trevligt inlägg mot muslimer beror vad ”betraktarens öga” observerar. Jag har även läst Nina Wähäs text i DN som Paulina är kritisk mot. Den texten beskriver Lars Vilks som storebror som är dum mot sin lillebror, varpå mamma kommer och försvarar storebrors rätt att reta lillebror.

  Om du har läst Edward Said kanske du skulle känna igen en del av symboliken som används av Nina Wähä. Muslimerna – speciellt i väst – är definitivt i underläge, har svårt att hävda sin rätt mot västvärldens militära övermakt; därav beskrivningen som lillebror.

  Att Paulina känner sympati för muslimer genom att tolka Ninas artikel som kolonialistisk är därför mycket långsökt. Ninas artikel beskriver just det koloniala västs mentalitet och övergrepp mot muslimer.

  Slutligen har aldrig muslimerna bett väst att tycka synd om dem utan de vill att man visar respekt.

  God kväll

 5. Galaxa Says:

  Josef: Du försöker ju inte ens förstå vad jag skriver. Vi tar ett enkelt exempel:

  Josef: ” Muslimer har inga problem med kritik men de har problem med förnedring. ”

  Detta ÄR en generalisering! Du uttalar dig om muslimer i allmänhet. Det ÄR en generalisering att säga att muslimer i allmänhet inte har problem med kritik. Hur kan du påstå det? Om jag säger kristna har inte problem med kritik, så är det ju lika ihåligt och generellt.

  Josef: ”Förstår inte varför det är ologiskt att generalisera världens muslimer som mänskliga”

  Ingen har påstått det. I alla fall inte jag! Definitionen av ”mänskligt” är knappast ”att inte ha problem med kritik”. Håll reda på pro- och kontraargumenten!

  ”Även du borde skilja på dessa två, för det är ett hälsotecken på att man fortfarande har känsla för vad som är mänskligt.”

  Var någonstans ser du att jag inte skiljer på dessa?

  ”Uppenbarligen tycker du att det är själva rätten att förnedra som ska skyddas ”

  Rent skitsnack! Och en fullständigt ologisk slutsats! Jag vet mycket väl vad förnedring är och jag har ALDRIG skrivit att denna rätt ska skyddas. Hur bär du dig åt när du läser in allt detta i en min text?

  Josef: ”Slutligen har aldrig muslimerna bett väst att tycka synd om dem utan de vill att man visar respekt.”

  Vilket är precis vad jag skrev! Vi är helt överens om det! Jag skriver: ”Tyck-synd-om-mentalitet t.ex. är ju inget som man vanligtvis vill ha och det tror jag inte de protesterande muslimerna är ute efter heller” SAMT att man bör ”respektera muslimers protester genom att i skarpa ordalag tillrättavisa som, i detta fall, filmaren Wilders”. Vi är helt överens med andra ord. Det ser du om du läser min argumentation. Att diskutera kan innebära att man ser saker från olika håll utan att för den skull hålla med om alla argument. Argumentationen blir fullständigt ointressant om man direkt förkastar allt den andra säger och drar sina egna slutsatser utifrån de argument man lagt i den andras mun.

 6. John Says:

  Vad vi väst än gör så är det fel. Hur vi än behandlar folk så blir det fel.

  Vi låter utsatta komma hit och leva här – dock så är det vårat fel att de inte klarar av integrera sig.

  Hjälper vi fattiga och utsatta världen över med bistånd så är det vårat fel – vi bryr oss inte tillräckligt mycket.

  Hjälper vi dem är det vårat fel – vi skall inte lägga oss i vad resten av världen gör.

  Jag tror vi alla i väst skall begå kollektivtsjälvmord – det blir nog bäst så.

 7. Josef Says:

  John,

  Du får hålla dig över sandlådenivå om du ska bli tagen seriöst.

  Kanske fungerar den chargongen i Sverigedemokraternas sammanhang men här vinner du ingenting.

  Kom med sakliga argument istället och visa grund för dina påståenden!

  Galaxa,

  Jag vet att tonen blir hård ibland, men jag uppskattar dig som diskussionspart! Du gör alltid genomtänkta inlägg som det är kul att läsa och svara på.

  2008-04-15 @ 07:45:59


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: