Islams syn på rättvisan.

Många har säkert har säkert hört en del om islam, men vad den egentligen går ut på är något många inte känner till. Så nu tänker jag bidra med lite upplysning. Här får ni ett smakprov på en del verser ur koranen beträffande rättvisans vikt, det finns mycket mer, men det får ni själva ta reda på.

Faran av att låta ilskan förmörka ens omdöme:

”TTROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör” [Sura 5, vers 8]

Faran av att missbruka sin makt:

”Och rör inte den faderlöses egendom – om det inte är fråga om att föröka den – innan han har nått myndig ålder. Och mät och väg med fulla mått [i allt vad ni företar er] såsom rättvisa och rimlighet kräver – Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. – Och när ni yttrar er, yttra er med opartiskhet, även om det gäller en nära anhörig” [Sura 6, vers 152]

Viktigt att leva upp till sitt förtroendeuppdrag:

”Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gud förmanar er till. Gud hör allt ser allt” [Sura 4, vers 58]

Viktig att värna om fred:

”Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Guds bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska” [Sura 49, vers 9]

En troende får inte hålla tyst om orättvisor:

”Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat” [Sura 16, vers 90]

Troendes relation till icke-muslimer:

”Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver er ut ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska” [Sura 60, vers 9]

/Rachid 

Annonser
Publicerat i Rachid. Leave a Comment »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: