Tillåt mig att vara lite kritisk

Många bloggar handlar om bloggarens personliga upplevelser. Alltifrån vad som hände när en viss person rastade sin hund till ett samtal med en konvertit över en kopp kaffe. Givetvis kanske många tycker att detta är intressant. Vi muslimer verkar ha ett behov av att visa att vi också är människor genom att redogöra för en massa personliga obetydligheter. Jag anser att vi kan ta för givet att de flesta är medvetna om att vi är människor. Problemet idag är snarare hur media, historiker och den underliggande världssynen i väst konsekvent förstärker in-gruppens positiva kvaliteter samtidigt som ut-gruppens negativa kvaliteter förstärks. Geert Wilders film är ett utmärkt exempel på detta. Man skulle kunna vända på steken och göra en film om alla övergrepp begångna av väst samtidigt som bibeln eller någon annan text läses upp i bakgrunden. Dessa övergrepp är oändligt mycket blodigare än vad muslimer gjort sig skyldiga till genom historiens gång.

Hursomhelst om det verkligen föreligger ett problem där väst å ena sidan anser sig vara demokratiskt och därmed i viss meningen överlägset många muslimska länder samtidigt som diskriminering  samt övergrepp sker i bakgrunden, är det vårat jobb att blottlägga dessa bakomliggande processer med hjälp av fakta och inte naivt hålla på och berätta sagor, dikter och vem vi fikade med häromveckan.

Jag vill hävda att islam fyller en viktig funktion för den västerländska världssynen som en entitet mot vilken väst definierar sig själv. Som sagt är en central del i denna process att negativa egenskaper tillskrivs islam för att på så sätt avgränsa sig mot andra grupper och därmed förstärka gruppidentiteten. Genom fakta och en kritisk hållning kan man lära sig att blottlägga dessa mekanismer. Jag vill hävda att det är särskilt viktigt vad beträffar väst eftersom demokratiska värderingar används som debattinlägg för att påverka och kritisera andra stater samtidigt som det finns icke-demokratiska strömningar i den västerländska diskursen om islam och muslimer.
Integrationsbarometern från 2004 som är en enkätundersökning av svenskars syn på olika aspekter av integration är ett bra exempel på islamfobiska strömningar bland vanliga svenskar.  Hela 54-65%
instämmer ej till dessa påståenden: Anser du att värderingar inom islam är förenliga med grundläggande värderingar i svenska samhället, muslimer är som svenskar i allmänhet, vi bör underlätta utövandet av den muslimska religionen i Sverige.

Låt mig ta ett annat exempel. I lördags såg jag en filmatisering av Churchills liv i vilket han framställdes som en hjälte. Beskrivningen av Churchill i media och historieböcker är ett bra exempel på det selektiva tillvägagångssättet med vilket viktiga personer och händelser beskrivs i väst. Vad man inte får reda på är att Churchill på 20-talet förordade att man skulle använda giftgas mot upproriska kurder i Irak som var ockuperat av Storbritannien. En annan intressant sak är att han var väldigt kritisk mot Mahatma Gandhi som han ansåg borde bindas och läggas utanför Dehlis portar för att bli ihjältrampad av en elefant. Jag menar inte att inte alla grupper i olika utsträckning hänger sig åt att förstärka sin egen grupps positiva egenskaper samtidigt som andra gruppers negativa egenskaper förstärks. Problemet är att vi har demokratiska stater i väst som å ena sidan åberopar demokratiska värderingar för att stärka sin position samtidigt som en diskriminerande diskurs råder i media och bland vanligt folk. Vad tror ni är effekten av en ständig demonisering av islam och att 60% procent av svenskarna har en negativ syn på islam?
Effekten är inte att våra mänskliga rättigheter gynnas och att vi blir bedömda utifrån våra individuella meriter. Det finns många exempel på hur beskrivningen av världen på ett orättfärdigt sätt beskrivs utifrån ideologiska bevekelsegrunder och sedan förmedlas som en sann bild av verkligheten eller åtminstone som något som har utsatts för en kritisk granskning. Detta förstärks också av att många inte ifrågasätter nyheter från media eftersom de härleder sin legitimitet från de demokratiska värderingarna som världsstaterna vilar på. Vidare blandas objektiva nyheter som exempelvis om olyckor och dylikt med ideologiskt färgade nyhetsinslag, vilket gör det svårt att ständigt behöva
anstränga sig för att avgöra vad som är en ren beskrivning av verkligheten och vad är en beskrivning som vilar på ideologiska definitioner och antaganden. I många diktaturer så är människor
medvetna om att nyhetsreportagen ofta är vinklade och formar sina åsikter efter det. I väst finns det en fara med att positiva inslag i demokratin lånar legitimitet åt en islamofobisk diskurs som i sin tur
faktiskt undergräver folks grundläggande rättigheter endast p.g.a. av att de är muslimer.
Hur lätt är det att få jobb om man har slöja?

/Zakaria

Annonser
Publicerat i Zakaria. 11 Comments »

11 svar to “Tillåt mig att vara lite kritisk”

 1. Galaxa Says:

  Tillåt också mig:
  Ett annat problem är den grova generalisering av muslimer som muslimerna själva gör. Precis som andra grupper, jag säger inte annat, men märker du inte hur du drar alla över en kam, själv?

  Vi vet ju inte vad de tillfrågade ”svenskarna” lade in i begreppet. Tycker du t.ex. att det är konstigt att många svenskar inte är positiva till folk som påstår att de enligt sin religion måste klä elvaåriga flickor i heltäckande medan deras jämnåriga bror kan springa i shorts? Det låter säkert naivt för dig, men det är på den nivån vi måste snacka! Det är få människor som satt sig in i eller ens har lust att läsa in sig på de teologiska frågorna.

  Svenskar i allmänhet tar inte avstånd från religionen Islam, vill jag påstå! Inte mer än de tar avstånd från religionen Kristendom i alla fall!
  Folk är väldigt kritiska till religion i vårt land. Men mer kritisk är man till om religioner och ideologier innebär orättvis behandling av människor t.ex. beroende på kön. T.ex. är det också många svenskar som känner sig nedvärderade av att kvinnor anser att de måste täcka sig. ”Om kvinnan med huvudduk anser att hon måste bära den för att vara värdig – vad tycker hon då om mig som inte har huvudduk?” Typ. ”Och varför kan hennes man klä sig hur han vill?” Förstår du hur jag menar? Det kan vara jsut sådana saker som gjorde att de tillfrågade inte var positiva.

  Det finns många exempel. Men de 54-65% som inte instämde med det ytterst abstraherade och förenklade påståendet ovan, kanske lade in olika värderingar i vad Islam är. Det hade kanske varit bättre att fråga dem hur de menade i stället för att basunera ut detta resultat på en löpsedel. Något som ytterligare förstårker vi-och-dom-känslan.

 2. Mohamed Says:

  Galaxa: Jag anser att du har en väldigt skev verklighetsuppfattning i denna syn över hur svenskar ser på religionen islam i förhållande till kristendomen. Islam är inte i närheten av att vara lika accepterad som kristendomen. Långt ifrån. Du generaliserar själv genom de exempel du ger. Man kan få saker sagt på olika sätt även om jag förstår vad du syftar på. Men hur man formulerar sig är väldigt viktigt i syfte att skapa en dialog.

  Det är en systematisk rapportering om islam och muslimer som över en tid ändrat folks inställning och det handlar om allt från små saker (det du beskriver) till stora politiska frågor och existentiella frågor. Kan hända att den inställning folk blivit matade med har satt sig i deras undermedvetna till den grad att man ständigt finner olikheter gentemot den ”andra” och vill se de fel man så frekvent påtalar.

  I och med att jag har skägg så innebär inte det att män utan skägg är ovärdiga, finns praktiserande muslimer med och utan skägg, finns ateister med och utan skägg, finns muslimska tjejer med och utan sjal osv. Hur tolkar man det utifrån dina kommentarer? Dina liknelser är inte underbyggda med kunskap utan väldigt mycket utifrån föreställningar och det är kunskap Betraktarens Öga vill sprida och det är föreställningar om den ”andre” som Betraktarens Öga vill få bort.

  Det finns föreskrifter inom islam för hur en man skall klä sig också Galaxa.
  Är det dina egna föreställningar som du framför vad gäller mindre värd i huvudduks frågan? Det är tråkigt om du haft såna upplevelser av islam. En muslim är muslim för sin egen skull och inte för att gå omkring och se ner på andra människor, det är inte det våran tro lär oss och det var inte det Profeten Mohammed (frid vare över han) kom med i sitt budskap. Var och en begravs ensam och får stå till svars för sina egna förehavanden.
  Men oavsett vad man har för orsak till sitt svar i den statistik som Zakaria la fram så är det fortfarande sägande om hur synen är och man bör från alla håll jobba för att överbrygga missuppfattningar och okunskap om varandra.

  /Mvh Mohamed

 3. Zakaria Says:

  Tack för din kommentar. Problemet med din kommentar är att samtidigt som du försöker förklara bort islamofobiska tendenser själv ger uttryck för dessa genom en massa påståenden som ”klä elvaåriga flickor i heltäckande”, ”orättvis behandling av kvinnan”. Ditt inlägg bevisar min tes om att det finns en islamofobisk diskurs som konsekvent tonar ner negativa egenskaper hos sin egen grupp vilket du gör när du avfärdar resultaten av undersökningen samtidigt som negativa egenskaper hos andra grupper betonas vilket du gör genom att hävda att islam är en tvångsreligion som förtrycker kvinnan. Tack för att du är snäll nog att i praktiken bevisa min tes. Jag efterlyser fler försökspersoner som på ett så uppenbart sätt bevisar min tes.

 4. Mehrako Says:

  Intressant att du skriver att många svenskar känner sig nedvärderade pga. att jag har sjal eller att andra muslimska kvinnor bär sjal.
  Med tanke på all debatt som ständigt pågår över våra huvuden, folk som för våran talan, som har gjort sjalen till en symbol för förtryck!
  Är detta inte att nedvärdera oss muslimska kvinnor?
  Är det inte att nedvärdera kvinnan när man enbart reducerar henne till en ?tygbit? För varje gång man nämner den muslimska kvinnan är det enbart sjalen och återigen sjalen man har fokus på!
  Varje gång en muslimsk kvinna får komma till tals, är när hon ska försvara sig och förklara hur självständig och befriad hon är.
  Så ursäkta mig om jag inte tog hänsyn till det svenska folkets känslor när jag fattade mitt beslut för att bära sjal.
  Nåt annat som är väldigt kliché är just det argument du använder dig av, att mannen skulle få klä sig hur han vill tillskillnad från hans kvinna som måste täcka sig.
  Det finns föreskrifter inom islam för hur båda mannen och kvinnan ska klä sig.
  Men som Einstein sa ?det är beklämmande att vi lever i en tid, där det är lättare att spränga en atom än en fördom?.

 5. Galaxa Says:

  Mehrako: Du vänder dig till mig, eller hur? Du har helt rätt i att det går att se på det på det viset. Det vore nedvärderande att reducera en kvinna till en tygbit. Absolut. Och jag förstår faktiskt inte varför folk blir provocerade av en sjal! Hoppas du inte säger ”ursäkta” till mig, för det är då inte nödvändigt – mig stör det inte. Man skulle i och för sig kunna vända på det och fråga sig varför det då är så viktigt med den tygbiten, men det är en fråga som jag låter Islams troende diskutera själva. Jag vet att sådana diskussioner förekommer både i Sverige och i USA bl.a. och förhoppningsvis kan man finna ett sätt att tala om sådant inom sitt respektive samfund.

  När man debatterar är det viktigt att försöka förstå motparten – det är det jag försöker göra när jag ser resultatet av enkäten som nämns ovan. Hur ska jag annars kunna tala om för folk att de inte behöver vara rädda/ ha fördomar mot etc – om jag inte förstår vad det är som är upphov till denna ängslan? Jag beskriver bara vad jag vet att flera tycker och känner – skulle jag strunta i detta? Knappast.

  Det du kallar en kliché vad gäller kvinnans och mannens klädsel är inte den verklighet jag möter bland de tonåringar jag jobbar med. Visst – jag vet att det finns föreskrifter kring både mäns och kvinnors klädsel, men til vardags är det faktiskt så att i Sverige är det betydligt vanligare att flickor ska bära sig ”värdigare” åt (gäller ju inte bara muslimer!). Bland mina tonårstjejer som kommer från muslimska familjer är detta i flera fall tyvärr ett problem. Deras jämnåriga bröder, kusiner etc har ingen dresscode det måste följa, men flickorna har det. Det finner jag orättvist. Och det är ändå inget mot hur flickorna finner det.

  Det vore dumt av mig att skylla det på religionen Islam, förstås, det är ju individer från olika bakgrunder det gäller. Och jag ogillar verkligen denna indelning av folk som varandes muslimer, när det i själva verket finns stora olikheter mellan människor som bekänner sig till Islam. På samma sätt är det ju milsvida skillnader mellan olika kristna inriktningar. Jag tycker det är synd att muslimer själva använder sig av den indelningen så ofta (”vi muslimer är si och vi är så”), men jag har ingen lösning på det. Alla generaliserar väl lite då och då.

  Och muslimska kvinnor får kanske stå ut med att förklara sin självständighet. Fast jag förstår att ni är fed-up! Suck! Allt tar tid!

  Mohammed: Jag uttryckte mig helt fel i jämförelsen mellan hur svenskar ser på Islam och Kristendom. Något försvann i min formulering när jag skrev – så där var det inte meningen att det skulle stå. Inte konstigt att du tycker jag har en underlig uppfattning. Givetvis är det så att majoriteten av infödda svenskar är mer hemmastadda inom kristendomen även om de är väl så sekulariserade! Och, nej, det är inte mina egna åsikter jag främst uttrycker i huvudduksfrågan. Jag har aldrig blivit nedlåtande bemött av någon med huvudduk, vad jag vet i alla fall. (En dam från Eritrea i huvudduk var i.o.f.s rätt otäck mot min mamma härförleden, men det berodde inte på huvudbonaden utan på det som fanns innanför, om jag tillåts skämta lite.)

  Missuppfattningar råder vi bot på genom att förstå vari missuppfattningen ligger. Jag tror vi är helt överrens.

  Zakaria: Läs min kommentar igen. Det är oförskämt att dra slutsatsen att jag skulle ”hävda att islam är en tvångsreligion som förtrycker kvinnan”. Det står ingenstans i min kommentar och det liknar följelsemani att tolka in något sådant. Ytterst oartig argumentationsanalys och dessutom belägger du mig med påhittade citat!

 6. Josef Says:

  Era kommentarer får mig att minnas tiden när jag skrev min examensuppsats på socialhögskolan (våren 1999), för vilken ämnet var protesterna mot moskébygget på söder. Mitt ämne ledde mig förstås att ta reda på och gå igenom ett antal böcker och även några avhandlingar om Islam.

  En doktorsavhandling som var väldigt intressant hette ”skolboksislam” (hittade den på Kungl. bibl.) där författaren (som i inledningen förklarade att han inte var muslim) beskrev hur djupt fördomsfullt elever skolas in om islam redan genom religionsundervisningen i skolan. T.ex. innehöll skolböckerna i islamkapitlen bilder på en pojke som skulle omskäras, djuroffer samt förstås djupt beslöjade kvinnor. Givetvis skapar dessa bilder en känsla av distans och tillbakaryggande och givetvis hade de andra religionerna trevligare bilder (borde vara lätt att hitta omskärda pojkar i den ortodoxt-kristna världen…). Vidare hade kristendomsavsnittet rubriken ”kärlekens gud” och hinduismen kunde ha ”mångfald” medan Islam fick nöja sig med någonting i stil med ”Allah – bestraffningens gud” (jag minns inte exakt för det var så många år sedan). Vad annat kan man förvänta sig än att en sådan undervisning skapar en distanskänsla av typen Grand Canyon för eleverna i förhållande till Islam.

  En annan bok som ni bör känna till är förstås Orientalism, av den palestinsk-kristne författaren Edward Said (USA). Han gick grundligt igenom hur Väst (Occidenten) framställt sig själv som trygg, maskulin, klok och stark i konst och litteratur mot Orienten som framställs som feminin, nyckfull, irrationell och svag (något som alltså måste kontrolleras). Ett exempel på detta är det återkommande motivet på många ggr naket framställda haremsdamer och magdansöser som tema på orienten (Edward Saids svenska upplaga av Orientalism pryds av en haremsdamstavla av Anders Zorn). Visst är det möjligt att Said gör generaliseringar men de är rätt träffsäkra.

  Sociologisk teori gör visserligen gällande att alla grupper bygger upp sin identitet genom att definiera sig i förhållande till andra. På samma sätt bygger vi själva upp en identitet – i förhållande till omvärlden; vi tar av omvärlden eller förkastar, hela tiden i relation till den. I detta identitetsskapande måste stereotyper ingå men de måste nödvändigtvis inte vara av negativ typ – som fallet är med Väst kontra Islam.

  Förklaringen till denna negativa stereotypifiering kan ligga i det som Karen Armstrong, i sin bok om Muhammed, kallar för Kristendomens ångest för sin bräckliga identitet i förhållande till att väst aldrig lyckats hantera Islam. T.ex. skriver hon att korsfararna stämplade islam som ”svärdets religion” eftersom de kristna måste ha känt en hemlig oro över sin egen tros aggresiva ansikte och som inte hade något samband med Jesu kärleks och fredsbudskap.

  Hon skriver också om bland de första kända verbala angreppen från kristet håll. Det började med en munk kallad Perfectus som år 850 i samband med sitt handlande på en souk (marknad) i det muslimska Cordoba (Andalusien) blev ansatt av några araber om vem som var den största profeten. Efter att först aktat sig för att svara for han plötsligt ut i ström av svordomar mot Profeten. ”Detta var en ovanlig händelse i Cordoba där förhållandet normalt var gott mellan araber och kristna” och där många kristna ofta kallades mozaraber efter arabiskans musta’riba (den som blivit arab). Kristna ungdomar i Spanien älskade att läsa arabiska dikter och de studerade arabiska teologer och filosofer. Vissa förvirrade kristna såg därför Prefectus som en hjälte när han försökte bevisa sin trohet mot kristendomen genom att göra angrepp på Profeten. Prefectus blev inte avrättad vid första tillfället eftersom han av Qadin (domaren) ansågs ha blivit provocerad (Qadin försökte också övertyga sådana förtida Kamikazekandidater att be om ursäkt för sitt handlande för att slippa straffa dem). Men efter några dagar smädade han Profeten igen och blev då avrättad.

  Denna västvärldens förvirrade förhållande till Islam verkar ligga djupt nedgräven i dess själ och än idag finns alltjämt behovet hos en del av dess folk att förnedra Islam, Profeten och muslimerna som en samlande manöver, kanske en trygghetskänsla att allt fortfarande står rätt till, att Islam och orienten alltjämt är irrationella element som måste tyglas och lära sig sin plats där de västerländska folken kan känna sig som en klok stark storebror som ska hålla ordningen.

  Ytterligare en intressant vinkel i sammanhanget läste jag i en dagstidning om hur Orientens – muslimska världens – sexualitet alltid ställs i motsats till västs sexualitet och då förkastas och fördöms. Under den viktorianska eran anklagades Orientens folk för lösaktighet och Profeten framställdes som ett sexuellt djur. Som kontrast framställs idag muslimer som sexuellt underutvecklade och moraliserande jämfört med det moderna Västs sexualitet som är balanserat, trevligt och fritt.

  Så vad gör vi åt allt detta?

  Svar: det vi börjat med i denna blogg. Vi måste ta initiativet och ta tillbaka diskussionen. Som Malcolm X sa: Muslimer måste lära sig att marknadsföra sig.

  Man kan inte förvänta sig att vi skall framställas som balanserade, förlåtande och goda människor med tanke på Västs behov och historia av att smutskasta Islam. Vi själva kan ändra situationen.

  Jag vill samtidigt passa på att göra samma reflektion som Karen Armstrong gjort:

  ”Och den bästa utgångspunkten för en så viktig process måste vara att grundligt studera profeten Muhammeds liv, den man vars vishet och särpräglade geni kan sprida ljus i vår mörka och skrämmande tid”.

  Utgångspunkten måste alltså vara: Hur hade Profeten agerat idag och vilka råd hade han gett dig och mig om vi hade fått chansen att samtala med honom några minuter?

 7. Rachid Says:

  Religions frihet innebär tolerans. Det i sin tur innebär att man ska låta folk leva i fred, och inte trakassera dem med onödiga frågor.

  Så upp till bevis i frågan om värderingar.

  När kristna, judar och mandéer, samt hinduer levde bl. muslimerna så fick dem utöva sin tro i lugn och ro. Hade de inte fått göra det, då skulle de ha försvunnit för länge sedan.

  De drack alkohol och åt gris, kanske vissa av dem åt till och med hundkött. Men det har aldrig blivit känt att dem hade blivit utsatta för muslimska trakasserier i form av onödiga frågor som skulle handla om deras levnadssätt, varför konsumerar ni alkohol eller varför äter ni gris. För en enkel anledning, deras tro tillät det och det är ingen idé att försöka gå in på vad deras tro tillåter och inte tillåter.

  Skulle jag vilja ändra på det, då får jag helt enkelt diskutera dogmen i deras tro. Allt annat ser jag som bortkastat tid.

  Ger man in sig i en sådan tunnel, då hittar man aldrig ut igen. Varför ber ni fem ggr om dagen? varför ska man tvätta sig inför en bön? Räcker det inte med att man är redan ren? Dessa frågor tar aldrig slut.

  Och människor som inte tror på en skapare (övermakt) är inte mitt problem, bara ifall då ger sig på mig, då måste jag försvara mig.

  Skulle bara vilja ge ett exempel på islams religionsfrihet.

  Om en kristen kvinna fru till en muslimsk man vill gå till sin kyrka, så har maken inte rätt att hindra henne från det. Detta trotts att muslimen har helt klart för sig att prästen inne i kyrkan inte sitter och berömmer profeten (frid vare över honom) direkt. En trevlig präst kan säga: Mohamed har fått för sig att han såg någonting. Den andra varianten kommer att säga: han var en lögnare!

  Sharian har sagt att de ska få vara i fred, så det är inte mer än så.

  När inkvisitionsdomstolarna satte igång med folk mordet mot muslimerna, så var det vissa muslimska härskare i muslimska världen som vill svara på samma sätt. Då fick genast motstånd att de muslimska lärda att detta stred helt och hållet mot den muslimska läran. Då backade dem.

 8. Galaxa Says:

  Rachid: ”Detta trotts att muslimen har helt klart för sig att prästen inne i kyrkan inte sitter och berömmer profeten (frid vare över honom) direkt.”

  Kan man få den uppgiften vidimerad på något sätt. Vad är det för kristen kyrka du refererar till? Knutby? Någon högkyrklig svensk kyrka på 30-talet? Jag tycker nog att du generaliserar ganska friskt i det stycket! Var någonstans idag kan du besöka en kristen svensk kyrka och höra en svensk präst kritisera Muhammed?

  Det är alltid bra om man i debatten bestämmer sig för om man ska tala nutid eller medeltiden. För nog handlade detta blogginlägg ganska mycket om en samtida undersökning? (Jag menar, det går ju knappast att jämföra ”mina” tonåringars nutida basproblem med inkvisitionen.) Dessutom är det svårt att ta en diskussion på allvar när man tar till samma argument som man fördömer hos dem man kritiserar.

  Islams tanke på religionsfrihet rent historiskt har du dock helt rätt i. Det finns många exempel från världen över där t.ex. de muslimska kolonisatörerna lyckas respektera att det folk, vilkens land man erövrat, får utöva sin egen religion. Detta står förvisso i skarp kontrast till den katolska kyrkans härjningar.

  Josef: Vilken obehaglig avhandling du verkar ha hittat om undervisning om Islam (”skolboksislam”). Tyvärr kan du nog hitta mängder av fördomar om både religioner och andra folk i skolböcker från förr. Ja, du behöver kanske inte ens gå så långt bakåt i tiden – dagens skolböcker visar med tydlighet hur ointressant allt som inte tillhör normen är. Se bara hur effektivt svenska skolböcker tystar ner information om urfolkgrupper inom det land som blev staten Sverige! Får vi någonsin se mer än en halv sida om samerna? Det skulle vara mycket intressant att läsa din examensuppsats! För mig är det obegripligt att protestera mot bygga av en moské av någon slags princip. Varför gör man det? Ofta är det ju inte ens folk som bryr sig om religion som protesterar har jag fått för mig. Men det får man säkert veta i din uppsats – finns den att ladda ned någonstans?

 9. Rachid Says:

  Galaxa, jag har inte preciserat och sagt att det sker i svensk kyrka. Inte var jag heller intresserad av vilket plats det sker på.

  Det är själva tolerans principen jag försökte betona, nämligen att man inte har rätt att förvägra sin fru rätte till att gå till kyrkan pga. det och det.

  Men rent logiskt, så måste dessa svar ges av prästerna eller rabinen eller vem det nu kan vara.

  För anta att prästen säger till sin församling allt profeten Mohamed (frid vare över honom) säger stämmer, vad betyder det i praktiken?
  Det betyder att man måste följa honom, eller hur?

  I går satt jag och pratade med en mkt trevlig präst, så jag menar inte alla.

 10. Galaxa Says:

  Rachid: Ok. Men vilka menar du, då?

  Att en präst säger att Mohammed har rätt betyder inte att man måste följa honom. Möjligen i teorin. Men knappast i praktiken.

  För övrigt vinner man sällan något på att inte svara på frågor. Att folk ställer frågor beror oftast på att de vill veta, inte på att de vill trakassera. Att du tycker att folk ställer dumma frågor, ja, det beror sannolikt på att du tycker att du är mycket smartare. Vilket du kanske

 11. Josef Says:

  Galaxa, det var nästan 10 år sedan jag skrev den uppsatsen och då sparades de nog som papperskopior.

  Det var inte själva uppsatsen jag ville göra reklam för utan materialet jag hittade. Överhuvudtaget fick jag en mycket positiv överraskning när jag läste akademiska böcker och avhandlingar om Islam, eftersom de enligt min bedömning förhöll sig objektivt och inte var som flåsiga tidningsmedia.

  Vad jag minns hittade jag också en tankegång där det framhölls att när vissa svenskar känner sig hotade av ngt främmande tar de till det svenskaste som finns – grönområdena (en del protester handlade mkt om att grönområdet vid Björns trädgård skulle bli lidande).


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: