Har du förtroende för svenskt rättsväsende?

I en demokrati som Sverige så är det inte bara grundlagen och de mänskliga fri och rättigheterna som är bärande för statens rätt att kunna betrakta sig och bli betraktad som en demokrati. En annan oerhört viktig och bärande faktor är maskineriet runt ikring lag och rätt.

 

Det borde vara såsom det är inom islam där det finns en princip som innebär att viss lagstiftning inte gäller som ett krav på en medborgare om staten inte uppfyller sina skyldigheter gentemot medborgaren. Staten kan inte utkräva sina rättigheter över medborgaren om den inte heller kunnat tillgodose sina skyldigheter gentemot denne.

 

En av de mest centrala delarna i en stat, vare sig den skulle vara en muslimsk shariastyrd stat eller en demokrati, är rättsväsendet. Systemet skall vara rättvist, inte förtryckande, inte till den välbeställdes fördel över den mindre välbeställde, inte till den med mer makt och inflytande över de med mindre position och möjligheter, inte utefter religiös tillhörighet eller etnisk tillhörighet eller något annat djävulskt påfund av människan. En sann rättsstat ska kunna skänka sitt folk trygghet och en pålitlighet som de ska kunna räkna med i vått och torrt. En sann rättsstat ska inte falla p.g.a. bristande resurser, inte efter att rätt sorts prioriteringar har gjorts. En rättsstat ska ha medhjälparen i form av militär, kustbevakning, tull och underrättelsetjänst som skyddar staten mot yttre hot. Vidare så ska ett fungerande domstols och – åklagarväsende och en fungerande poliskår och ett fungerande advokatsamfund existera för att garantera sina medborgares säkerhet. Staten ska ha tillräckligt med medel i form av skatter och andra intäkter för att dessa centrala och direkt bärande delar i den demokratiska rättsstaten ska kunna fungera på ett tillfredsställande och betryggande sätt. Allt annat vore oroväckande och värt att ifrågasätta. Är en ny definition på vad en demokrati skall innehålla något att snegla på?

 

Vad skulle hända om de skattebetalande medborgarna som uppenbarligen, genom att fullfölja sin del av avtalet med staten, inte får ut vad som är deras rätt? Hur ska man få bukt med en sån allvarlig företeelse? Ska medborgarna belastas genom att få betala högre skatter för att kunna få bukt med bristerna i de statliga institutionerna eller ska skattemedel som kan gå till andra delar omprioriteras till ställen som lider brist på resurser, som det så fint heter? Har staten inte genomfört sina balansräkningar så som de ska? Kan vissa kostnader vara oförutsägbara eller ska en stat kunna ha en buffert för ”oförutsedda” utgifter? Rättsväsendet är väl en av de instanser i en demokrati som måste fungera oavsett?

 

Hur som helst så betraktar jag det som ett oerhört stort UNDERKÄNT när en kvällstidnings Internetbaserade upplaga kan få in ca 29 955 röster i en liten klicka och tyck till undersökning med en fråga som löd enligt följande: Har du förtroende för svenskt rättsväsende? Av dessa 29 955 så hade 89.8% ca 13 timmar efter att undersökningen påbörjats svarat NEJ, undersökningen började kl 15:02 den 25/6 – 2008. Det är ganska nedslående siffror, 89.8% som inte har förtroende för det svenska rättsväsendet.

 

Detta är inget som har rapporterats som ett hot mot demokratin medan de massmediala redaktionerna för några val sedan fick panik när nästan 20% av de röstberättigade inte röstade, de var s.k. soffliggare. Låt mig då fråga samma, frånvarande redaktörer/redaktioner, var deras hysteri tagit vägen denna gång? Är det kanske så att man helt enkelt inte bryr sig om den lilla människan, den människa som så stillsamt ändå kommer att foga sig utefter vad budgeten i statskassan för tillfället kan erbjuda.

 Reportaget går att läsa här: 5 års väntan på rättegång

 

 

Annonser
Publicerat i Mohamed. 7 Comments »

Double O Pah – med rätt att bestämma

 

”Varför ska pappan vara familjens överhuvud” frågar journalisten. Seminariet som jag är på syftar till att utbilda tidningsredaktionen han jobbar på i elementär islamkunskap. ”Vad är det som gör mannen till en självklar bestämmare som vet bäst” fortsätter han med. Hur och vad menar han med bestämmare och att mannen vet bäst? Jag gillar inte ordvalen. Jag gillar inte diskursen överhuvudtaget. Här vacklar jag mellan frustration över att en mäktig opinionsbildare inte kan svaret på sin fundering och irritation över att basala kunskaper om islam inte kan fordras av en journalist. Internet lär initialt inte bidra med mycket gott – en sökning på ”muslim father” och 10 söksidor ”hedersmord” och dylika amerikanska siter senare tröttnade till och med jag. Hur ska man då beskriva faderns roll för en publik som oftast bara ser svart eller vitt? Hur ska man skildra en muslimsk familjefar för en person som läser in godtycklig bestämmanderätt i hans roll och ser honom som chef medan jag ser honom som en familjeledare? Kan det vara här skiljedomen ligger och går det att skapa förståelse utan klichéer?

 

Det sägs att en ledares uppgift är att tjäna och en chefs jobb är att bestämma, att en ledare resonerar och en chef dikterar, att chefskapet är en position och att ledarskapet är en relation. Likväl poängteras det att man föds till ledare men utses till chef. Att vara  förälder må av vissa ses som en kombination av båda delarna, medan andra prompt förkastar den binära analogin i sammanhanget. Det är dock sannolikt att de flesta är överens om att en biologisk upphovsman inte blir förälder för det. Medvetenhet, mognad och förtroende banar väg för det en förälder tar ställning till dagligen. Kärlek, mat på bordet, tak över huvudet och kläder på kroppen räcker långt, men kan inte vara huvuddelen i en kapabel förälders åskådning. Det återstår att öppna upp argumentet.

 

 

En elementär grundsten för hälsosamt muslimskt föräldraskap är – att man ser på det som ett privilegium och inte ett åtagande. Ett unikt personligt privilegium där man anförtros ett ansvar att vara deltagare i uppbyggandet av framtidens generation. Förutom de emotionella banden, som de flesta föräldrar av naturen förfogar över till sina barn, så innebär föräldraskapet ett bibringande av en världsmedborgare. I Hadithens lära får vi veta om 3 personer, vars goda gärningar fortsätter växa även efter deras bortgång: den som skapat ett verk som gynnar mänskligheten, den som funnit kunskap som främjar världen och den som efterlämnat rättfärdiga barn. Detta skall dock inte misstolkas som egennyttigt fröjdflöde, utan skall ses som en hyllning till godhetens eviga plats. Att ens efterlevande är medborgare att beundra, att framhålla som mönster, att efterlikna i uppträdande och gärning.

 

 

 Denna ärofyllda vägledning fordrar passion, tålamod och kunskap. Den muslimska fadern ska med lyhörd dialog skapa harmoni i familjen och stödja sina barn till utveckling. Han ska coacha och uppmuntra, han ska vägleda och motivera. Han ska lotsa dig dit han kan, trycka fram dig när han inte kan fortsätta och sporra dig att inte ge upp. Det är här jag varseblir om hur mycket han stämmer in på den altruistiske ledaren och hur långt ifrån den dogmatiske chefen journalisten påtalade att han är. Han konverserar utan egenmäktig beslutsmani, han ser en bland alla utan favorisering, han motiverar till självständiga framtidsambitioner. Med den muslimska livsstilen följer en plikt att söka kunskap, att lära sig det man vet och söka svaret på det man ännu inte vet – ett ansvar som vilar på förälderns axlar där denne är förpliktigad att lyckas och vars höjdpunkt ligger i att det man har åstadkommit är prominent för det som kallas för livet. Min far tjänar mig och mina mål, herr journalist, vad gör din?

 

 Gästskribent, Zheer

Vart är V?

En av de absolut bästa filmerna jag någonsin sett är filmen ”V för vendetta”. Inte för de feta actionscenerna eller snygga sprängningar av regeringsbyggnader utan mer för orden bakom filmen.

Trots att filmen är väldigt Hollywoodpåverkad så är den ändå en radikal film för de som förstår den och förstår vart den egentligen kommer ifrån.

Men detta är inte en reklam för en film. Detta är en liknelse. Vi Sverige är nu i en scen i filmen. Vi är övervakade, vi är lurade att tro att de vi röstat fram ska rädda oss ifrån ondska, vi blir förbjudna till att använda våra demokratiska rättigheter till att protestera, de som väl protesterar blir nertystade med alla medel osv.

Så frågan är då. Var är vår V? Och när kommer han? För vi är i desperat behov av lite mänskliga rättigheter och demokrati i det här landet….

Eller är det som i slutscenen när alla drar på sig en mask och blir V? Ska vi sluta vänta på vår räddare och ta saken i egna händer?

Som en vis man vid namn Zlatan Ibrahimovic en gång sa: ”Ja, vaskamansäj?”

MVH/N

Publicerat i Nabila. 3 Comments »

Regeringstjänsteman försöker hindra en demonstration

Välkomna eller förbanna den lag som nu trots allt trätt i kraft, snabbt och utan tid för eftertanke så klubbade man igenom detta. Jag tror inte det svenska folket skulle rösta för en sådan lag om det skulle vara en folkomröstning om FRA lagen. Makten glider ur folkets händer, ur journalisternas händer, ur polisväsendets händer osv.

Varför har vi så lätt att acceptera sånt här, är vi helt tafatta?

 

Det finns lite tips och råd att tillgå över hur man kan kringgå FRA för att inte få sin Internet korrespondens, telefon och mobil övervakad. Omvägarna kostar mer eller mindre pengar i beroende på den grad av ”säkerhet” som man vill ha, finns även gratis program.

Läs artikeln: Så undviker du FRA

 

Men helt ärligt, precis som någon annan här tidigare skrev. Dels så har man lyssnat av oss sen tidigare, nu har man bara gått ut öppet med det och frambringat en lag.

Vad säger att de som tillgodoser dessa ”krypterade” kanaler inte själva får sig en slant för att dela med sig av denna kaka till olika statsmakter? Money talks och inget är helt omöjligt i teknikens värld.

 

Men ett av de märkligaste skeendena i detta höga spel var då moderaternas eget ungdomsparti var ute och demonstrera (GRUNDLAGSSKYDDAD RÄTTIGHET) och blev hindrade från statsministerns och statsrådsberedningens presschef. Demonstrationen var i protest mot just FRA lagen. Läs gärna och reflektera över detta, både Sveriges Radio och Politikerbloggen rapporterade om detta igår (19/6). Varför ville de hindra sina egna från att göra sina röster hörda? Var det, som statsledningen hävdar, för att det var ett politiskt utspel från MUF:s sida under det nordiska statsministermötet som absolut inte hade med FRA frågan att göra?

 

För min del är det oväsentligt VAD det handlar om eftersom det är en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera och yttra sin mening. Om nazister går på våra gator på självaste nationens dag utan att borgerliga politiker protesterar, varför är de så angelägna just nu?

 

Jo det ska jag säga er, för att det inte ser bra ut. Inte när rösterna hörs så tydligt från de egna leden. De som demonstrerar och protesterar från den borgerliga sidan kan vara de som räddar kvar de borgerliga i politiken överhuvudtaget. För vänta bara till nästa val, en generation väntar på att få fälla er och riva upp denna lag.

 

I rest my case till dess.

 

/Stefan Nilsson

 

 

”Sminkad” FRA-lag är sminkat monster – stoppa nya versionen

Gå inte på finten – justeringarna i lagen gör ingen skillnad – fortsätt säga NEJ!
 
Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  
”Kritikerna vann”, basunerar media ut nu när det ser ut som om FRA-lagen skickas på återremiss till försvarsutskottet för att kompletteras med ”integritetsgarantier”. Media drar fel slutsats. Det är bara en politisk fint mot oss medborgare. Gå inte på den. Ett sminkat monster är fortfarande ett monster.
  
  
Exakt vilka kompletteringarna i ”Lex Orwell” blir är något oklart i skrivande stund, men det som nämnts är främst att Datainspektionen ska få i uppdrag att granska FRA:s avlyssning, att en parlamentarisk kommitté också ska kontrollera den, och att formuleringarna för vad FRA får spana efter ska stramas upp. Kanske får FRA ett integritetsombud. Det sägs också att det ska bli två myndigheter, en som ger tillstånd till avlyssning och en som kontrollerar verksamheten.
  
Detta är i det stora hela ointressanta marginaljusteringar. Hela grundidén kvarstår, att FRA ska få massavlyssna människors kommunikation utan brottsmisstanke. Läsa epost och sms, lyssna på samtal, se vilka sajter vi besöker, upprätta ”sociogram” (kartor över vänkretsar). Och så vidare. Detta är lika absurt som tidigare. Det strider fortfarande mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12. Det kommer fortfarande att skapa ett samhälle präglat av självcensur och oro. Det kommer fortfarande att göra människor rädda för att kontakta journalister om missförhållanden. Med mera…
  
Nu är det meningen att fråga ska behandlas i expressfart. Det har vissa likheter med att kuppa igenom lagen. Riksdagen kan komma att rösta igenom den sminkade FRA-övervakningen redan ikväll eller imorgon!
  
Här är epost-listan igen!  Jag föreslår att du genast skickar ett mejl till riksdagsledamöterna och påpekar att en sminkad FRA-lag inte gör någon skillnad. Vi ska inte gå på den vanliga politiska finten att de ändrar ett uselt förslag lite i kanten och så plötsligt ska vi tro att det är bra!
 
För övrigt, på
www.dnv.se/podcast finner du diverse informationsmaterial mot ”storebror” från oss på Den Nya Välfärden. Tag gärna del, och sprid. Oavsett hur det går med FRA-lagen de närmaste dagarna har kampen för den personliga integriteten bara börjat.
   
Hälsningar
  Den

     Nya

Välfärden

 

Pär Ström
Integritetsombudsman
Tankesmedjan Den Nya Välfärden

SYFTE

Betraktarens Öga startade som en organisation för 2 år sedan.

Våra mål är följande:

Betraktarens Öga vill skapa en plattform för dialog för samhället och dess invånare, att öka kunskap om islam och muslimer i hopp om att skapa förståelse och tolerans mot oliktänkande.

Vi jobbar även med följande frågor:

 • Integrations & mångfalds frågor
 • Interkulturella & interreligösa frågor kopplat till skolan.
 • Islamofobi
 • Islam & familjerätten
 • Islam & Genus
 • Islam och jihad
 • Hatbrott
 • Mångfald
 • Miljöfrågor
 • Mänskliga rättigheter
 • Hedersrelaterade brott
 • Historisk islam
 • Politisk islam
 • Profeten Mohammed, vem var han?
 • Sharia, den islamiska lagen
 • Språkkurs i arabiska

Betraktarens öga vill visa att det går att samarbeta över gränserna så länge det råder ömsesidig respekt och tolerans, och detta kan enbart ske med hjälp av kunskap! Så kort och koncist är vårt mål att öka kunskap genom dialog.

 

Vilka är Betraktarens öga 


Vi som jobbar med Betraktarens Öga, består av muslimer och icke muslimer. Det som är unikt med Betraktarens öga är att vi har medarbetare inom ett brett spektrum av yrkeskategorier: studenter, lärare, forskare, konstnärer, journalister, jurister, tolkar, vårdpersonal samt IT –tekniker. Listan är lång med olika kompetenser som är representerade i Betraktarens Öga.

Dessutom består Betraktarens Öga av representanter från olika generationer, och det som organisationen vill lyfta fram är i synnerhet den nya generationen av muslimer. Muslimer som är födda i Sverige och uppväxta med två olika kulturer och som är välförankrade i både ett västerländskt och ett muslimskt tankesätt.

 

Syftet med att starta en blogg genom Betraktarens Öga var att skapa en plattform för dialog. Att skapa en plattform för människor som vill ta del av debatten om samhällsaktuella ämnen, att kunna diskutera och utbyta åsikter med oliktänkande på en ödmjuk och respektfull nivå.

Tyvärr verkar många har missförstått bloggens syfte och ibland hamnar diskussionen som man för med varandra på sandlådenivå.

Vi vill inte se bloggens syfte missbrukas genom att det förvandlas till ett forum för pajkastning.

Ni som inte kan föra er och inte tål att människor har andra åsikter än er själva ska nog tänka till en extra gång innan ni skriver på denna blogg.

 

Många av våra läsare saknar kanske kunskap inom ett visst område/ämne och ska kunna ställa en fråga eller föra en diskussion utan att känna sig som en fördomsfull människa.

 

Det är hela syftet med bloggen och vår organisation: Öka kunskap genom DIALOG, skapa förståelse och tolerans mot olikstänkande.

 

Profeten Muhammad (saw)sade:
”Allah den högste har uppenbarat till mig att ni måste visa artighet och hjärtlighet för varandra, så att ingen av er skulle känna sig överlägsen den andre, och på så vis kränka denne.”
[Muslim]

 

Artighet och hjärtlighet är någonting vi alla bör eftersträva och jag hoppas att ni har detta i åtanken nästa gång ni vill skriva en kommentar.

 

Guds frid

 

/Mehrako

Publicerat i Mehrako. 5 Comments »

Båtflyktingar

 

Då var det dags igen, båtflyktingar som försöker ta sig till Europa i hopp om en bättre framtid men som förolyckas ute till havs.

De betalar mellan ca 5000-10.000 kronor för att färdas i en vecka eller två ute i det stora havet, de färdas antingen från väst Afrika ut till Kanarieöarna och liknande öar eller så är Medelhavet deras stora grav. De kommer från länder i Afrika och Mellanöstern.

 

De båtar som människosmugglarna använder sig utav är små med väldigt svaga motorer och gjorda för färre passagerare än vad de ser till att lasta dem med. Vinsten ligger i att packa tätt i en så dålig båt som möjligt, båten får inte kosta för mycket, till sin hjälp har de en gps-modell Coop Forum.

 

Utmattade och undernärda efter den långa och livsfarliga resan når enbart vissa sitt mål, en del dör under resan av ren utmattning eller så dör de när båten kantrar. Vissa äckliga smugglare stannar en bit utanför destinations kusten och kastar av flyktingarna och låter de som kan få simma till land, resten bryr de sig inte om. Vissa av dessa flyktingar kan inte ens simma då de varit uppvuxna långt ifrån hav, sjöar och vattendrag. Från öken till ett stort hav som de ska trampa i för sitt liv. Detta får dom för sin biljett.

 

Ingen lämnar sitt land frivilligt om de inte måste, så till vida att de inte är människor som gillar utmaningar och vill flytta p.g.a. jobb, studier eller liknande. Men en sån människa som söker dessa utmaningar betalar  inte 5000 eller 10.000 kr för en sån förfärlig resa som dessa flyktingar. De lämnar inte sina hem för att de gillar en utmaning, de satsar sitt liv för ett annat liv, ett drägligare liv. Däremot kan det bli en ännu större satsning än så, det kan bli ens slutdestination som de är på väg mot och som de betalat dyra pengar för och sparat för i åratal.

Det är inte bara den som reser som sparat, dennes familj har nog slitit för varenda krona till denna resa i hopp om att den som färdas ska nå det grönskande Europa och skaffa ett jobb och sända sin familj pengar så de i sin tur kan klara sig.

 

De prövningar som väntar för dem som överlever tänker jag inte ta upp här, för jag tror att många redan är medvetna om att dessa flyktingar interneras och kallas för illegala.

I det nya landet är de föremål för förståsigpåaren med massa åsikter om vad flyktingen skall göra, vad som förväntas av den och vad definitionen av flyktingen skall bli.

De skall skaffa jobb och integrera sig och flyktingens drömscenario vore att få stanna i Sverige vilket också är statens dröm om denna nysvensk kan göra rätt för sig och bidra till att betala skatt och bidra till landets utveckling. Låter fint faktiskt, men jag bryr mig inte så mycket om det politiska eller huruvida man kallar folk för illegala även om det säger mer om den/de som myntade uttrycket än den som blir kallad för det.

 

Det jag bryr mig om och är bekymrad över är om mina skattepengar verkligen går till att hjälpa dessa traumatiserade människor istället för att så snart som möjligt kasta in de i sysselsättning och produktion av landets BNP. De lär inte protestera eftersom de ger sin psykiska hälsa en låg prioritering.

 

Så alla ni som önskar livet ur folk med era moraliskt förkastliga åsikter, jag skulle vilja se era ansiktsuttryck efter en eller två veckor ute till havs i en liten eka. Inget mer, bara det. Även om ni kan simma och era familjer mår bra och Svea Rike har välstånd. Seriöst, ingen lämnar sitt land frivilligt på detta sätt. Försök fatta det.

/Mohamed

 

 

 

 Läs artikeln : Sex båtflyktingar drunknade & Röda Korset hjälper båtflyktingar från Afrika